Vy över Klarälven. På östra sidan syns en stenig älvbrink som skulle översvämmas vid ett dammhaveri och på den västra sidan är älvbrinken fylld med träd.Klarälven

Dammhaveri i Klarälven

I Klarälven med biflöden finns ungefär 40 dammanläggningar.

De 40 dammarna är mycket säkra vilket gör att risken för dammhaveri i Klarälven är liten, men det finns ändå en risk. Om en av de större dammarna skulle haverera riskerar stora områden längs Klarälven att bli översvämmade. Beräkningar som Länsstyrelsen gjort visar till exempel att ett dammhaveri i Höljesdammen skulle höja vattenytan i Klarälven med flera meter, särskilt i områden närmast dammen. Från Höljesdammen tar det en till två timmar innan vattnet har nått Sysslebäck, ytterligare några timmar senare är vattnet i Stöllet och cirka åtta timmar innan det når Edebäck. Det tar endast ett dygn för vattenmassan att ta sig från Höljesdammen ända ner till Karlstad, vilket inte är gott om tid att förbereda för översvämning. Därför kan viktiga samhällsfunktioner som vägar, broar och el samt telekommunikation slås ut eller skadas allvarligt.

Information om dammhaveri i Klarälven

Länsstyrelsen Värmland och dammägaren Fortum Generation samt berörda kommuner har tagit fram en gemensam information till dig som bor eller vistas i kommunerna längs Klarälven.  I beredskapsplanen samordnas rutiner för till exempel larm, kartläggning av riskområden, planering för att minska skador och underlätta en eventuell utrymning.
Munkfors kommun rekommenderar att du läser informationen samt funderar igenom vad du skulle göra vid ett eventuellt dammhaveri.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Frågor om kommunal beredskapsplanering

Räddningstjänstens säkerhetsavdelning

Telefon: 054-540 28 80
E-post: raddningstjansten@karlstad.se

Frågor om Värmlands övergripande beredskapsplanering

Länsstyrelsens växel

Telefon: 010-224 70 00
E-post: varmland@lansstyrelsen.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-09-24
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se