Senaste nytt om coronaviruset

Munkfors kommun följer utvecklingen av coronaviruset, covid-19, tillsammans med vår säkerhetsavdelning på Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Vi samverkar också med Länsstyrelsen och Region Värmland. Här uppdaterar vi varje vardag med de senaste nyheterna.

Munkfors kommun tar inte fram några egna rekommendationer utan vi följer och hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för coronaviruset.

Uppdatering 31 augusti 16.00

20 mars 2020 gick Munkfors kommun upp i stabsläge för att bättre kunna stödja, leda och samordna kommunens övergripande insatser gällande coronaviruset. Staben som bestod av kommunens ledningsgrupp samt Medicinskt Ansvarig sjuksköterska (MAS) har träffats varje vardag för att stämma av det rådande läget. Från och med 31 augusti övergår kommunen till ordinarie organisation eftersom det i nuläge inte finns några vårdtagare eller medarbetare i våra verksamheter som har bekräftad covid-19. Vi har heller inga sjukdomsfall i samhället. Skulle läget förändras så kan vi snabbt aktivera stabsorganisationen igen.

Håll i och håll ut!

Alla har ett ansvar att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi får inte slappna av.

 • Stanna hemma vid symtom, även lindriga
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Begränsa dina sociala kontakter och undvik platser där människor samlas

Uppdatering 27 augusti 15.00

Ingen smittspridning i Munkfors kommun 

I nuläget finns det inga vårdtagare eller medarbetare i våra verksamheter som har bekräftad covid-19. Vi har heller inga sjukdomsfall i samhället. Här kan du ta del av Folkhälsomyndighetens statistik.

Uppdatering 17 augusti 11.00

Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss har presenterat lösningar för kollektivtrafiken inför skolstarten

Inför terminsstart återvänder elever på gymnasium och universitetet till sina skolor, vilket kommer innebära ett ökat resande på bussarna i Värmland. Samtidigt kvarstår Folkhälsomyndighetens direktiv om att de som kör kollektivtrafik ska minska risken för smittspridning genom åtgärder som minskar trängseln. Detta görs bland annat genom att begränsa antalet resenärer per fordon för att avstånden ska kunna hållas. Sammantaget innebär det en komplicerad situation i kollektivtrafiken eftersom många reser till jobb och skola vid ungefär samma tider.

För att undvika trängsel i bussar och tåg skulle det krävas extrabussar, fordon som varken Värmlandstrafik eller Karlstadsbuss har tillgång till. Konsekvensen kan, tyvärr, bli att ditt barn kommer att nekas att åka med på vissa turer på grund av platsbrist.

För dig som är vårdnadshavare till ett barn som åker till skolan med buss är det viktigt att känna till situationen. Om du vet med dig att ditt barn brukar åka med en buss till skolan som ofta blir fullsatt är det en god idé att se över hens resmöjligheter. Går det att cykla eller gå till skolan? Kan det fungera att ta en tidigare buss? Om vi alla hjälps åt att hålla avstånd och minska belastningen på bussarna, minimerar vi risken för smittspridning och kan gemensamt få busstrafiken att fungera under de speciella omständigheter som råder.

Uppdatering 14 augusti 10.00

Ingen smittspridning i Munkfors kommun 

I nuläget finns det inga vårdtagare  eller medarbetare i våra verksamheter som har bekräftad covid-19. Vi har heller inga sjukdomsfall i samhället. Här kan du ta del av Folkhälsomyndighetens statistik. 

Fortsätt respektera besöksförbudet

Våra medarbetare på våra boenden får många frågor om besöksförbud fortfarande gäller och om man får sitta bredvid sin anhörige i samband med besök. Precis som tidigare, är det fortfarande besöksförbud på alla särskilda boenden i Munkfors kommun och besök får endast ske via plexiglasbord. Eftersom vi ser en ökning av covid-19 i länet är det viktigt att vi håller i och håller ut samt respekterar de regler som finns vid besök.

Boka ett besök

Kontakta personalen på respektive boende för att boka ett besök.

Tänk på detta innan ditt besök

Vi vet att du säkert vill kramas och umgås nära med din närstående nu när ni äntligen får träffas. Eftersom smittspridningen av covid-19 fortfarande pågår är vår viktigaste uppgift att skydda våra äldre. Gör det du med. Tänk på att respektera våra riktlinjer under ditt besök:

 • Personalen följer din närstående ut till plexiglasbordet och lämnar er därefter själva. Vid behov av kontakt med personalen, ring till avdelningen.
 • Besöken sker utomhus
 • Fysisk kontakt är inte tillåtet
 • Hosta och nys i armvecket
 • Efter besöket hämtar personalen din anhörige
 • Det är många som har längtat efter sina anhöriga, därför får besöket vara max 30 minuter.

Tack för att du skyddar våra äldre. Njut av stunden tillsammans.

Uppdatering 10 juli 10.00

Situationen inom vår verksamhet för omsorg och stöd har förbättrats avsevärt. Alla medarbetare som har insjuknat i covid-19 har tillfrisknat och återgått till jobbet. I nuläget finns det inga vårdtagare i våra verksamheter som har bekräftad covid-19. Vi fortsätter att vara generösa med provtagning, både på personal och vårdtagare. Inget av de prover som har tagits har varit positiva. Under veckan har antikroppstester tagits på personal inom kommunens verksamhet omsorg och stöd.

Håll i och håll ut – det är inte över

Eftersom vi har en allmän smittspridning av covid-19 i Munkfors-Ransäter så måste vi alla hjälpas åt för att minska smittspridningen. Alla har ett ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Begränsa dina sociala kontakter och undvik platser där människor samlas

Uppdatering 7 juli 15.00

Munkfors och Torsby är de första kommunerna i Värmland att erbjudas antikroppstester för personal inom särskilda boenden och hemtjänst. Provtagningen kommer att göras på Torsby sjukhus under vecka 28. 20 personer per dag kommer att kunna testa sig.

Situationen inom vår verksamhet för omsorg och stöd har förbättrats avsevärt. Alla medarbetare som har insjuknat i covid-19 har tillfrisknat och återgått till jobbet. I nuläget är det färre än fem vårdtagare i våra verksamheter som har bekräftad covid-19.  Vi fortsätter att vara generösa med provtagning, både på personal och vårdtagare. Inget av de prover som har tagits har varit positiva.

Uppdateringarna minskar under sommaren

Under veckorna 29-32 kommer antalet uppdateringar gällande covid-19 att minska. Den senaste informationen om läget i Munkfors publiceras tisdagar 14.00 från och med vecka 29. Inträffar det större förändringar kommer vi naturligtvis att berätta för dig så fort vi kan.

Uppdatering 1 juli 15.00

Stämman är inställd men vi vet att många planerar att göra den traditionella cykelturen ner till Ransäter ändå. Grupper, både officiella  och privata, har startats på sociala medier där man uppmanar människor att samlas på hemmafester eller fester längs med Klarälvsbanan.

Tänk om!

Vi kan inte hindra dig att delta i firandet, men vi vill att du tänker både en, två och tre gånger innan du sätter dig på cykeln ner till Ransäter. Munkfors är den kommunen i Värmland som är hårdast drabbad av covid-19. Här finns en allmän smittspridning som vi måste begränsa, tillsammans.

Att slappna av är inget alternativ, vi måste hålla i och hålla ut i pandemin som pågår. Alla har ett ansvar, ta ditt!

Håll utkik efter Tegnell!

Statsepidemiolog Anders Tegnell kommer att hålla cyklister sällskap på Klarälvsbanan under helgens eventuella festligheter. Via skyltar kommer han att påminna om alla rekommendationer som gäller i dessa coronatider.

   

Tänk på

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, minst 20 sekunder
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester. Max 50 personer får samlas på en och samma plats.
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser där människor samlas och att du begränsar dina fysiska kontakter.

Uppdatering 30 juni 15.00

Ny rutin från Smittskydd Värmland

Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer för val av skyddsutrustning vid vård av vårdtagare med misstänkt eller bekräftad covid-19. Smittskydd Värmlands rutiner gällande vårdrutiner och skyddsutrustning har därför reviderats för att även fortsättningsvis överensstämma med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nytt är, att man rekommenderar att alltid använda munskydd i kombination med visir eller skyddsglasögon vid vård av patient misstänkt eller bekräftad covid-19. Munkfors kommun följer givetvis Smittskydd Värmlands rutiner.

Läget just nu i Munkfors kommun 

Situationen i kommunens verksamheter är under kontroll. Mycket glädjande är att majoriteten av alla medarbetare som har varit bekräftade med covid-19 har återgått till arbete. Vi fortsätter att vara generösa med provtagning, både på personal och vårdtagare. Kommunens ledningsgrupp har sedan början av mars suttit tillsammans i dagliga stabsmöten mellan 08.30-09.00 tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska. Här ger alla deltagare ger en kort uppdatering om läget i respektive verksamhet för att alla ska ha full koll på den rådande situationen med covid-19. Dessa möten fortsätter än idag.

Håll i och håll ut – det är inte över

Eftersom vi har en allmän smittspridning av covid-19 i Munkfors-Ransäter så måste vi alla hjälpas åt för att minska smittspridningen. Alla har ett ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Stanna hemma även om du bar känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Begränsa dina sociala kontakter och undvik platser där människor samlas

Uppdatering 24 juni 15.00

I nuläget har vi inga nytillkomna fall av covid-19 bland vårdtagare. Det finns inga bekräftade fall på våra särskilda boenden Björkdungen och Björkbacken. Flertalet personal inom hemtjänst har också återgått till arbete vilket innebär att det nu är fem personer som är bekräftade med covid-19. Vi fortsätter att vara generösa med provtagning, både på personal och vårdtagare.

Uppdatering 17 juni 09.00

Region Värmland erbjuder egenprovtagning för covid-19

Från och med den 17 juni har personer i samhällsviktig verksamhet som misstänks ha covid-19-infektion möjlighet att beställa egenprovtagning av sjukdomen/viruset. Provtagningen beställs via e-tjänsterna på 1177.se och man får även svar på analysen den vägen. Läs mer om egenprovtagningen på Region Värmlands webb.

Denna vecka välkomnar vi årets sommarvikarier till vår verksamhet för omsorg och stöd. För att de ska få bästa möjliga start har vi under veckan flertalet introduktionsdagar där vår medicinskt ansvariga sjuksköterska går igenom basala hygienrutiner, lagar, delegering och naturligtvis covid-19. Enhetscheferna har också deltagit vid dessa träffar.

Läget just nu i Munkfors kommun 

I nuläget har vi inga nytillkomna fall av covid-19 bland vårdtagare. Det finns inga bekräftade fall på våra särskilda boenden Björkdungen och Björkbacken. Flertalet personal inom hemtjänst har också återgått till arbete vilket innebär att det nu är färre än tio personer som är hemma med covid-19. Vi fortsätter att vara generösa med provtagning, både på personal och vårdtagare.

Uppdatering 15 juni 16.00

Det nationella förbudet mot besök på äldreboenden förlängs till den 31 augusti. Detta meddelade socialminister Lena Hallengren på en pressträff idag. Munkfors har gjort det möjligt att träffa närstående ändå. Kommunens arbetsmarknadsenhet har tillverkat bord med plexiglas som ska hjälpa till att förhindra smittspridning av covid-19. Kontakta personalen på respektive boende för att boka ett besök.

Här kan du läsa mer om plexiglasborden och vilka regler som gäller vid möten.

Uppdatering 11 juni 15.30

Region Värmland har under eftermiddagen publicerat nya siffror över hur många konstaterade fall det finns ute i kommunerna. Munkfors kommun har i nuläget 72 konstaterade fall. Viktigt att poängtera är att dessa siffror gäller alla som är folkbokförda i kommunen och inte enbart de fall som finns i kommunens verksamheter.

Från och med torsdag 18 juni kommer Region Värmland inte längre att redovisa egen statistik vad gäller bekräftade fall per kommun, utan hänvisa till den sammanställning som kommer att göras av Folkhälsomyndigheten. Bakgrunden till detta är att de fall som redovisas från regionen i dag är fall där Värmland är ansvarig smittskyddsregion, det vill säga fall anmälda från Värmland enligt Smittskyddslagen. I Folkhälsomyndighetens redovisning kommer samtliga fall per folkbokförd kommun att ingå, oberoende av ansvarig smittskyddsregion.

Läget i verksamheterna

I nuläget finns det inga bekräftade fall på våra särskilda boenden Björkdungen och Björkbacken. Vi har fortfarande ett högt bortfall bland personal inom hemtjänsten men vi ser att allt fler kommer tillbaka till jobbet.

Plexiglas möjliggör möten – trots besöksförbud

1 april införde regeringen besöksförbud på samtliga äldreboenden i hela Sverige. Besöksförbud råder fortfarande men nu har vi den stora glädjen att berätta att vi, liksom många andra kommuner, har gjort det möjligt att träffa närstående ändå. Kommunens arbetsmarknadsenhet har nämligen tillverkat bord med plexiglas som ska hjälpa till att förhindra smittspridning av covid-19. Läs mer här. 

Extra tömning av kärl

Munkfors kommun har utökat hämtningen av hushållsavfall hemma hos vårdtagare som har hemtjänst. Ingen extra kostnad tillkommer för detta. Kärlen fylls snabbt i dessa coronatider eftersom all skyddsutrustning slängs efter varje besök.

Håll i och håll ut – det är inte över

Eftersom vi har en allmän smittspridning av covid-19 i Munkfors-Ransäter så måste vi alla hjälpas åt för att minska smittspridningen. Alla har ett ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Stanna hemma även om du bar känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Begränsa dina sociala kontakter och undvik platser där människor samlas.

Uppdatering 8 juni 16.00

Vi fortsätter att vara generösa med provtagning av både vårdpersonal och vårdtagare. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska samarbetar med Munkfors vårdcentral gällande provtagning på våra vårdtagare. Det är alltid en läkare på vårdcentralen läkaren som gör en bedömning tillsammans med omvårdnadsansvarig sjuksköterska om ett prov är aktuellt eller inte. Finns det symtom hos vårdtagaren ska vi alltid vara generösa med prov.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Malin Holm i dialog med Jaan Romot, läkare på Munkfors vårdcentral.

Läget inom hemtjänsten är fortfarande ansträngt och bortfallet av personal är fortfarande stort.

Håll i och håll ut – det är inte över

Eftersom vi har en allmän smittspridning av covid-19 i Munkfors-Ransäter så måste vi alla hjälpas åt för att minska smittspridningen. Alla har ett ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Stanna hemma även om du bar känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Begränsa dina sociala kontakter och undvik platser där människor samlas.

Uppdatering 5 juni 15.00

I Munkfors kommun har antalet bekräftade fall av covid-19 stigit från 33 till 53 fall på en vecka. Detta visar Region Värmlands veckostatistik som presenterades under gårdagen. Idag blev vi intervjuade av P4 Värmland om situationen som råder. Lyssna gärna här för att ta del av inslaget i sin helhet.

Läget inom hemtjänsten är fortfarande ansträngt och bortfallet av personal är stort. Mycket glädjande är att flera ur personalstyrkan har tillfrisknat och har återgått till jobbet. Majoriteten av våra vårdtagare på Björkdungen har smittfriförklarats. Vi fortsätter att provta personal och vårdtagare enligt den rutin som vi har fått från Smittskydd Värmland.

Håll i och håll ut – det är inte över

Eftersom vi har en allmän smittspridning av covid-19 i Munkfors-Ransäter så måste vi alla hjälpas åt för att minska smittspridningen. Alla har ett ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Stanna hemma även om du bar känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Begränsa dina sociala kontakter och undvik platser där människor samlas.

Uppdatering 4 juni 15.00

Tillåtet för symtomfria att resa i Sverige

Idag höll statsminister Stefan Löfven en pressträff tillsammans med vice statsminister Isabella Lövin, socialminister Lena Hallengren samt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Antalet personer som behöver intensivvård har minskat i Sverige vilket gör att regeringen väljer att häva reserestriktionerna. Från och med 13 juni kommer symtomfria personer att kunna resa inom Sverige, under förutsättning att man tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läget är fortfarande allvarligt. Beskedet innebär inte att att faran är över eller att allt är som vanligt igen. Resor ska göras med stor försiktighet. Om kurvan över svårt sjuka vänder uppåt igen så kommer nya restriktioner att införas igen.

Läget i Munkfors kommun 

Läget inom hemtjänsten är fortfarande ansträngt och bortfallet av personal är fortfarande stort. Mycket glädjande är att flera ur personalstyrkan har tillfrisknat och har återgått till jobbet. Vi fortsätter att provta personal och vårdtagare enligt den rutin som vi har fått från Smittskydd Värmland.

Arbetsmarknadsenheten har tillverkat bord med plexiglasskivor som ska göra det möjligt för anhöriga att komma på besök utomhus.

Går du på gymnasiet i Hagfors kommun och ska ta studenten?

Fredag den 12 är det dags studentavslutning 2020 i Hagfors. Men på grund av den rådande coronapandemin blir det annorlunda mot hur det brukar se ut. Läs mer på Hagfors kommuns webb.

Uppdatering 1 juni 15.00

Det finns en allmän smittspridning i samhället så är det svårt att säga var, när och hur man har blivit smittad. Därför är det viktigt att du fortsätter att följa myndigheternas råd:

 • Stanna hemma även om du bar känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Begränsa dina sociala kontakter och undvik platser där människor samlas.

Bortfallet av personal är fortfarande mycket stort inom hemtjänsten. Glädjande är att vi har både medarbetare och vårdtagare som har tillfrisknat från covid-19. Vi fortsätter att provta personal och vårdtagare enligt den rutin som vi har fått från Smittskydd Värmland.

Insatser

Med det rådande läget som vi har idag gällande covid-19 behöver vi prioritera bland de insatser som vi gör hos vårdtagaren. Insatser kan även bli fördröjda och i värsta fall kan de utebli om de inte är absolut nödvändiga. Basala behov i form av hygien, mat och läkemedel/smärtlindring ska alltid säkerställas.

Uppdatering 29 maj 15.00

Dementerar rykten om brister på demensboende

Torsdag 28 maj publicerades en artikel i VF om den rådande situationen gällande covid-19 på Björkdungens demensboende. I artikeln finns det missvisande uppgifter som kommunens ledningsgrupp vill bemöta tillsammans med flera medarbetare som arbetar på Björkdungen.

Artikeln som publicerades under gårdagen har väckt starka reaktioner, främst bland flera av Björkdungens medarbetare som inte känner igen sig i den bild som beskrivs. Munkfors kommun har därför valt att kommentera innehållet och möta de påståenden som uttrycks.  I artikeln beskriver flera medarbetare på Björkdungen att vårdtagare har mist sin rätt till läkarkontakt, att de får minimal smärtlindring, att de får dö själva på sina rum och att skyddsutrustning saknas. Allvarliga och felaktiga påståenden som behöver bemötas.

”Vårdtagarna har mist sin rätt till läkarkontakt”

Varannan måndag gör patientansvarig läkare hembesök på Björkdungen. Finns det behov av specifik läkarkontakt däremellan tar sköterskan kontakt med läkaren via telefon. Alla kontakter och insatser journalförs, både av läkare och sköterska.

”Vårdtagarna får minimal smärtlindring”

Patientansvarig läkare på Björkdungen ger ordination om vilken smärtlindring som ska ges av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Är en vårdtagare i livets slutskede finns en medicinsk handlingsplan där det finns ordinerade läkemedel att tillgå vid behov. Upplever omvårdnadspersonalen att det finns ett behov av smärtlindring kontaktar man sjuksköterskan som är i tjänst.

– Jag som omvårdnadsansvarig sjuksköterska har daglig kontakt med patientansvarig läkare via telefon och SMS. Ibland dygnet runt. När hon inte är på plats har vi underbara doktorer på vårdcentralen som är till vår hjälp. Alla som behöver får medicin, säger Lena Gillberg, legitimerad sjuksköterska.

”Vårdtagarna får dö på sina rum själva”

Det finns ingen som lämnas att dö ensam på sitt rum. I nuläget finns det inga belägg för att någon vårdtagare har avlidit ensam på sitt rum. Däremot kan den mänskliga faktorn vara en förklaring om någon somnat in utan att personal varit närvarande just där och då.

”Brister i skyddsutrustningen”

Ett påstående som återkommer i artikeln är att det saknas skyddsutrustning och att den som finns har brister. I Munkfors kommun finns all skyddsutrustning som krävs för att skydda medarbetare och vårdtagare för smittspridning. Utrustningen i form av visir och munskydd kommer bland annat från Socialstyrelsen och är godkänd av Arbetsmiljöverket.

Skyddsutrustningen inventeras varje vecka för att vi ska vara säkra på att vi har den utrustning som behövs för att kunna bedriva patientsäker vård. Siffrorna redovisas till Länsstyrelsen och Socialstyrelsen. Finns det behov av ytterligare material kan vi göra en hemställan till Socialstyrelsen.

– Jag står inte bakom detta. Vi har skyddsutrustning som är godkänd. Vi har haft bra möten med Smittskydd Värmland och de har bekräftat att vi har allt som behövs, och det känner jag mig jättetrygg med, säger silviaundersköterska Lena Falck.

”Smittan härleds till brister i skyddsutrustningen”

I artikeln hävdar man också att smittan kan härledas till brister i skyddsutrustningen. Det finns en allmän smittspridning i samhället så är det svårt att säga var, när och hur man har blivit smittad. I nuläget är det fler medarbetare än vårdtagare som är smittade. En förklaring enligt Smittskydd Värmland, som också har påvisats i andra regioner, kan vara att man som medarbetare är fullt fokuserad på att förhindra smitta mellan sig själv och vårdtagarna att man frångår rutinerna kollegor emellan.

– Används skyddsutrustningen på rätt sätt i de situationer där det verkligen behövs i kombination med den basala handhygienen så ska man som medarbetare och vårdtagare vara skyddad och inte föra smittan vidare, säger Malin Holm, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Vad gör vi nu och framöver?

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har daglig kontakt med Smittskydd Värmland om det rådande läget. Alla medarbetare inom hemtjänst, LSS och särskilda boenden har deltagit i möten med Smittskydd Värmland där man har gått igenom rutiner för städning, hantering av skyddsutrustning samt basal handhygien. Under mötena har man också fått möjlighet att ställa eventuella frågor.

– I kampen mot covid-19 spelar den kommunala vård- och omsorgspersonalen en mycket central roll. Det är de som vårdar, tröstar och tar hand om våra äldre och riskgrupper i en vardag som är upp och ned. Det har varit tufft under en längre period och det är slitsamt för personalen. Vi har ett otroligt stort förtroende för våra medarbetare och det arbete som de utför, säger Jan-Olof Appel, kommunchef.

Uppdatering 28 maj 15.30

Idag har kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska och skolsköterska varit ute i hemtjänstens grupper. Tillsammans har man gått igenom basala hygienrutiner och hur skyddsutrustning tas på och av samt visat instruktionsfilm på detta. Personalen uppskattade besöket och fler besök finns inplanerade under nästa vecka. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har daglig kontakt med Smittskydd Värmland om det rådande läget. Kommunen tar inte fram egna rutiner utan följer de direktiv som vi får från smittskydd och Folkhälsomyndigheten.

Fokusområden 

I det dagliga stabsmötet har kommunens ledningsgrupp satt upp en strategi med tre fokusområden som bedöms vara av högsta prioritet i den situation som råder: att minska smittspridningen, säkra personalförsörjning/bemanning samt material- och medicintillgång.

Nya siffror från Region Värmland 

Region Värmland har under eftermiddagen publicerat nya siffror över hur många konstaterade fall det finns ute i kommunerna. Munkfors kommun har i nuläget 33 konstaterade fall, vilket innebär 88,2 fall per 10 000 invånare. Viktigt att poängtera är att dessa siffror gäller alla som är folkbokförda i kommunen och inte enbart de fall som finns i kommunens verksamheter.
Intervjun som SVT Värmland skulle ha gjort med vår kommunchef Jan-Olof Appel idag blev inställd av SVT under morgonen.

Uppdatering 27 maj 15.30

Även idag fick våra medarbetare inom hemtjänst, LSS och särskilda boenden delta i ett möte med Smittskydd Värmland för att möta alla frågor som personalen har gällande covid-19 och den situation som råder. Tillsammans har man gått igenom rutiner för städning, hantering av skyddsutrustning samt basal handhygien.

Imorgon 28 maj kommer vår kommunchef Jan-Olof Appel att intervjuas av SVT Värmland om den rådande situationen och hur Munkfors kommun jobbar för att minska smittspridningen.

Läget är fortfarande mycket ansträngt på Björkdungens demensboende. Vi har bortfall av personal som är hemma från jobbet med förkylningssymtom eller som har bekräftad covid-19. I samband med dagens stabsmöte stod det klart att vi nu har en ökad sjukfrånvaro bland medarbetare i hemtjänsten.

Titta på vår informationsfilm 

Vi har tagit fram en informationsfilm om hur Munkfors kommun jobbar med covid-19. Titta gärna!

Uppdatering 26 maj 16.00

Idag deltog våra medarbetare inom hemtjänst, LSS och särskilda boenden i två möten med Smittskydd Värmland för att möta alla frågor som personalen har gällande covid-19 och den situation som råder. Tillsammans har man gått igenom rutiner för städning, hantering av skyddsutrustning samt basal handhygien. Den svåraste vårdmiljön att hantera smitta i är just på demensboenden och inom hemtjänst. Att isolera vårdtagare med demenssjukdom är inte lätt och att anpassa sitt arbete i någon annans hem är svårt.

I nuläget är det fler medarbetare än vårdtagare som är smittade. Eftersom det är en allmän smittspridning i samhället så är det svårt att säga var, när och hur man har blivit smittad. En förklaring enligt smittskydd, som också har påvisats i andra regioner, kan vara att man som medarbetare är fullt fokuserad på att förhindra smitta mellan sig själv och vårdtagarna att man frångår rutinerna kollegor emellan, till exempel när man umgås i personalutrymmen vid raster.

– Används skyddsutrustningen på rätt sätt i kombination med den basala handhygienen så ska man som medarbetare och vårdtagare vara skyddad och inte föra smittan vidare, säger Malin Holm, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Uppdatering 25 maj 14.00

I nuläget är det 11 medarbetare på Björkdungens demensboende som har testats positivt för covid-19. Bland vårdtagarna på boendet är det sex som har testats positivt för smittan. Två vårdtagare inom hemtjänst har också testats positivt för covid-19. Vi testar medarbetare och vårdtagare regelbundet nu när smittan finns i omsorg och stöds verksamheter.

Läget är mycket ansträngt på Björkdungens demensboende. Vi har bortfall av personal som är hemma från jobbet med förkylningssymtom eller som har bekräftad covid-19. I takt med denna utveckling kommer vi behöva göra prioriteringar inom omsorg och stöd för att verksamheten ska fungera så normalt som möjligt. Vi kommer då att arbeta utifrån följande prioriteringsordning:

1. Omfördelning av personal

I nuvarande situation med snabb smittspridning av covid-19 är frågan om att säkra bemanning i verksamheterna av största vikt. Vissa verksamheter har mindre arbetsbelastning än vanligt, medan andra har högtryck. Arbetsledningen behöver då att ta snabba beslut att exempelvis beordra övertid, byta scheman, tillfälligt byta arbetsplats, vikariera för annan arbetstagare eller fullgöra jour och beredskap. I nuläget kommer vi att behöva flytta medarbetare från Björkbackens äldreboende till Björkdungen. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska får också stöttning av kommunens skolsköterska.

2. Övertid och mertid

Som arbetsgivare har vi möjlighet att utöver ordinarie arbetstid besluta om extra övertid och mertid för vår personal när det gäller extraordinära händelser.

3. Insatser

Har vi genomfört åtgärd ett och två så kan vi behöva att prioritera bland de insatser som vi gör hos vårdtagaren. Insatser kan även bli fördröjda och i värsta fall kan de utebli om de inte är absolut nödvändiga. Basala behov i form av hygien, mat och läkemedel/smärtlindring ska alltid säkerställas.

Nära dialog med Smittskydd Värmland

Kommunens ledningsgrupp, enhetscheferna inom omsorg och stöd, medicinskt ansvarig sjuksköterska och skolsköterska har haft ett digitalt möte med Smittskydd Värmland för att gå igenom den rådande situationen och hur smittspridningen ska begränsas inom verksamheterna. Under morgondagen kommer Smittskydd Värmland att ha ett möte tillsammans med våra medarbetare inom hemtjänst, LSS och särskilda boenden för att möta frågor som personalen har.

Uppdaterad 20 maj 16.00

I nuläget är det fyra medarbetare på Björkdungens demensboende som har testats positivt för covid-19. Bland vårdtagarna på boendet är det fortfarande tre som har testats positivt för smittan. Vi testar medarbetare och vårdtagare regelbundet eftersom vi har konstaterade fall på boendet. Fler provsvar inväntas under veckan.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har daglig kontakt med Smittskydd Värmland om det rådande läget. Kommunen tar inte fram egna rutiner utan följer de direktiv som vi får från smittskydd och Folkhälsomyndigheten.

– Vi har ett ansträngt läge på Björkdungens demensboende och det är kämpigt för våra medarbetare. Arbetet blir tyngre och varje arbetsmoment tar längre tid eftersom skyddsutrustning ska på innan omvårdnaden kan utföras. Detta gäller framförallt för de vårdtagare som har positiv covid-19 och de vårdtagare med symtom. Sedan finns naturligtvis en oro eftersom vi har en pågående smitta i verksamheten, säger Malin Holm, medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Finns gott om skyddsutrustning

Det finns ingen brist på skyddsutrustning i verksamheten. Ikväll kommer Räddningstjänsten Karlstadsregionen att leverera 54 visir till Munkfors från Socialstyrelsen.

– Ingen skyddsutrustning är komplett om man inte följer basala hygienrutiner, säger Malin Holm.

Tillsammans hjälps vi åt

Nu är det viktigare än någonsin att vi hjälps åt för att minska smittspridningen av covid-19.

Skydda dig själv och andra genom att:

 • Stanna hemma även om du bar känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Begränsa dina sociala kontakter och undvik platser där människor samlas.

Uppdaterad 19 maj 09.00

Provsvaren från helgens tester visar att en medarbetare på Björkdungens demensboende är bekräftat positiv av covid-19. Ytterligare prover kommer nu att tas, både på vårdtagare och medarbetare.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har regelbunden kontakt med Smittskydd Värmland om läget i kommunen.

– Vi fortsätter att följa de rutiner och riktlinjer som vi får via Smittskydd Värmland. Finns det ytterligare åtgärder som ska vidtas för att förhindra smittspridning i vår verksamhet så kommer vi naturligtvis att följa de direktiv som vi får från regionen, säger Malin Holm, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Finns gott om skyddsutrustning

Det finns ingen brist på skyddsutrustning i verksamheten. Kommunen inväntar leverans av fler visir under veckan.

Uppdaterad 18 maj 15.00

Fler vårdtagare och medarbetare inom verksamheten för omsorg och stöd har testats för covid-19 under helgen. Provsvar inväntas under veckan. I nuläget finns det tre bekräftade fall på Björkdungens demensboende vilket innebär att läget är oförändrat.

Munkfors kommuns sjuksköterskor har idag deltagit i Region Värmlands föreläsning om covid-19. Leverans av inväntade visir sker under veckan. Idag har vi fått besked om att vi även kommer att få en leverans av visir från Socialstyrelsen.

Uppdaterad 15 maj 14.00

Munkfors kommun har fått det tredje bekräftade fallet av covid-19 på Björkdungens demensboende.

– Vi har ett gott samarbete med Smittskydd Värmland som guidar oss i arbetet. Vi känner oss trygga med att arbeta efter fastställda rutiner vid konstaterad covid-smitta. Bland annat isoleras vårdtagaren och vi minskar antalet personal som arbetar med personen, samt använder skyddsutrustning på rätt sätt när det behövs. Användning av skyddsutrustning blir en komplett helhet, först när det används tillsammans med de basala hygienrutinerna, säger Malin Holm, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Finns gott om skyddsutrustning

Det finns ingen brist på skyddsutrustning i verksamheten. Vi har precis fått 300 visir som är godkända av Arbetsmiljöverket. Fler visir inväntas vecka 21. Kommunen har också skickat in en förfrågan till Socialstyrelsen om att få ytterligare fler visir.

Fler provtas

Eftersom vi har en pågående smitta i verksamheten provtar vi fler vårdtagare som har symtom. Personal provtas för att vi ska vara säkra på att de kan gå tillbaka till jobbet. Har man symtom ska man stanna hemma. Tidigare har regionen endast tagit prov på personal på vardagar. Nu tas prover även på helger.

Uppdaterad 14 maj 14.30

Andra bekräftade fallet av covid-19 inom äldreomsorgen

Nu har vi fått det andra bekräftade fallet av covid-19 på Björkdungens demensboende.

– Vi arbetar efter fastställda rutiner vid konstaterad covid-smitta. Vi har också ett gott samarbete med Smittskydd Värmland som guidar oss i arbetet. Bland annat isoleras vårdtagaren och vi minskar antalet personal som arbetar med personen, samt använder skyddsutrustning på rätt sätt när det behövs. Användning av skyddsutrustning blir en komplett helhet, först när det används tillsammans med de basala hygienrutinerna, säger Malin Holm, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Än så länge finns ingen brist på skyddsutrustning i verksamheten. Vi har precis fått 300 visir som är godkända av Arbetsmiljöverket. Fler visir inväntas vecka 21.

Läget är för närvarande stabilt i våra verksamheter och sjukfrånvaron är låg i kommunen.

Avstå onödiga resor inom landet

Resor som motsvarar 1-2 timmar med bil från hemorten kan genomföras under vissa förutsättningar. Detta meddelade statsminister Stefan Löfven i samband med gårdagens pressträff. Här gäller sunt förnuft, stor försiktighet och stort egenansvar. Tänk på detta för att undvika smittspridning:

 • hur tar du dig dit?
 • vem umgås du med?
 • hur rör du dig när du väl är framme?

Myndighetsgemensam information från MSB, Socialstyrelsen och MSB

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Cirka 4,3 miljoner fall och 299 000 avlidna i världen
 • 28 582 fall i Sverige (673 fall rapporterade senaste dygnet). 3 529 avlidna.

Uppdaterad 13 maj 14.30

Under helgen (se uppdatering från 9 maj) fick Munkfors kommun sitt första bekräftade fall av covid-19 på Björkdungens demensboende. I samband med detta tog vi prov för covid-19 på flera vårdtagare och medarbetare. Alla prover på medarbetare har hittills varit negativa. Provsvar på vårdtagare inväntas.

Vi stöttar lokala företag

Vanligtvis lagar personalen lunch till de boende på Björkdungens demensboende . För att underlätta för våra medarbetare har kommunen valt att köpa in lunchlådor till vårdtagare från lokala företag eftersom vårdtyngden ökar i samband med positiva covid-19-fall. På så vis kan vi frigöra mer tid för omsorg och omvårdnad.

Myndighetsgemensam information från MSB, Socialstyrelsen och MSB

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Cirka 4,2 miljoner fall och 292 000 avlidna i världen
 • 27 909 fall i Sverige (637 fall rapporterade senaste dygnet). 3 460 avlidna.

Tack för att du håller i och håller ut

Tack för att du fortsätter följa våra och andra myndigheters rekommendationer.

Skydda dig själv och andra genom att:

 • Stanna hemma även om du bar känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Begränsa dina sociala kontakter och undvik platser där människor samlas.

Uppdaterad 12 maj 14.30

Myndighetsgemensam information från MSB, Socialstyrelsen och MSB

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Cirka 4 miljoner fall och 286 000 avlidna i världen
 • 27 272 fall i Sverige (602 fall rapporterade senaste dygnet). 3 313 avlidna.

Tack för att du håller i och håller ut

Tack för att du fortsätter följa våra och andra myndigheters rekommendationer.

Skydda dig själv och andra genom att:

 • Stanna hemma även om du bar känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Begränsa dina sociala kontakter och undvik platser där människor samlas.

Uppdaterad 11 maj 14.30

Första bekräftade fallet av covid-19 inom äldreomsorgen

Under helgen fick Munkfors kommun sitt första bekräftade fall av covid-19 på Björkdungens demensboende.

– Vi är väl förberedda på att detta kan hända och arbetar nu efter fastställda rutiner vid konstaterad covid-smitta. Bland annat isoleras vårdtagaren och vi minskar antalet personal som arbetar med personen, samt använder skyddsutrustning på rätt sätt när det behövs. Skyddsutrustning som visir och munskydd blir helt komplett när det används tillsammans med basala hygientrutiner, säger Malin Holm, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Än så länge finns ingen brist på skyddsutrustning i verksamheten, däremot inväntas fler visir så att alla medarbetare kan få sina personliga visir inom verksamheterna. Besöksförbud på kommunens samtliga boenden råder sedan i slutet av mars.

Eftersom det pågår en samhällsspridning av covid-19 går det inte att säga hur vårdtagaren har smittats. Med hänsyn till sekretess lämnas inga personliga uppgifter. Anhöriga och medarbetare har under lördagen och söndagen blivit kontaktade av enhetschef och medicinskt ansvarig sköterska.

Tester genomförs regelbundet

Vi testar regelbundet både medarbetare och vårdtagare för covid-19.

Myndighetsgemensam information från MSB, Socialstyrelsen och MSB

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Cirka 4 miljoner fall och 279 000 avlidna i världen
 • 26 670 fall i Sverige (348 fall rapporterade senaste dygnet). 3 256 avlidna.

Uppdaterad 8 maj 14.30

 • Alla enhetschefer inom verksamheten för omsorg och stöd sitter dagligen i morgonmöten mellan 07.30-08.15 tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska. Tillsammans diskuterar man den rådande lägesbilden inom verksamheterna.
 • Kommunens ledningsgrupp sitter dagligen i stabsmöten mellan 08.30-09.00 tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska. Alla deltagare ger en kort uppdatering om läget i respektive verksamhet för att vi tillsammans ska ha full koll på den rådande situationen med covid-19.
 • Sjukfrånvaron håller en jämn nivå i kommunen. Den största sjukfrånvaron finns inom verksamheten för omsorg och stöd. I nuläget har vi behövt omfördela personal för att ha full bemanning i de olika enheterna.
 • Vi testar regelbundet både medarbetare och vårdtagare för covid-19. Alla prover som har tagits under veckan har hittills varit negativa.
 • Vi har också god tillgång till skyddsutrustning i form av plastförkläden, munskydd och visir. Just nu inväntar vi mer visir som kommer att levereras i början av näsa vecka. Via denna leverans kan vi säkerställa att alla medarbetare kan få ett personligt visir.

Myndighetsgemensam information från MSB, Socialstyrelsen och MSB

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Cirka 3,8 miljoner fall och 269 000 avlidna i världen
 • 25 265 fall i Sverige (629 fall rapporterade senaste dygnet). 3 175 avlidna.
 • Värmland har lågt antal fall av covid-19.

Uppdaterad 7 maj 15.30

Corona-kit med personliga visir 

Vi har skapat egna Corona-kit till våra medarbetare inom omsorg och stöd. Gympapåsar som till vardags används som give-aways i samband med evenemang har nu fått en viktig funktion: att bära medarbetarnas personliga skyddsvisir och rengöringsmedel så att de alltid finns nära till hands. Vi har en nära dialog med våra medarbetare inom omsorg och stöd som själva har önskat att ha personliga skyddsvisir. I samråd med omvårdnadsansvarig sjuksköterska, enhetscheferna för varje enhet och kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska så har vi kunnat möta detta önskemål.

I Munkfors kommun är läget stabilt för tillfället. Sjukfrånvaron håller en jämn nivå i kommunen. Vi testar regelbundet både medarbetare och vårdtagare för covid-19 och alla prover har hittills varit negativa.

Myndighetsgemensam information från MSB, Socialstyrelsen och MSB

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Cirka 3,7 miljoner fall och 263 000 avlidna i världen
 • 24 623 fall i Sverige (705 fall rapporterade senaste dygnet). 3 040 avlidna.

Uppdaterad 6 maj 14.30

Myndighetsgemensam information från MSB, Socialstyrelsen och MSB

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Cirka 3,6 miljoner fall och 257 000 avlidna i världen
 • 23 918 fall i Sverige (702 fall rapporterade senaste dygnet). 2 941 avlidna.

Tack för att du håller i och håller ut

Hittills har vi haft en långsam spridning av det nya coronaviruset i Värmland. Det betyder att vården kan ta hand om alla som blir sjuka, både i covid-19 och i andra sjukdomar. Vi vill gärna att det fortsätter så, men läget kan förändras snabbt.

Så tack för att du fortsätter följa våra och andra myndigheters rekommendationer.

Skydda dig själv och andra genom att:

 • Stanna hemma även om du bar känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Begränsa dina sociala kontakter och undvik platser där människor samlas.

Uppdaterad 5 maj 14.30

Myndighetsgemensam information från MSB, Socialstyrelsen och MSB

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Cirka 3,5 miljoner fall och 251 000 avlidna i världen
 • 22 721 fall i Sverige (495 fall rapporterade senaste dygnet). 2 854 avlidna.
 • Begäran om stöd gällande skyddsutrustning fortsätter inkomma till Socialstyrelsen från regioner och länsstyrelser som i sin tur ska samordna kommunernas behov. Inköp och leveranser är inte säkrade ur ett långsiktigt perspektiv, men Socialstyrelsen meddelar att det i nuläget finns ett gott inflöde av skyddsutrustning i Sverige och att man kan tillgodose behovet av stöd som finns i landet.

Tack för att du håller i och håller ut

Hittills har vi haft en långsam spridning av det nya coronaviruset i Värmland. Det betyder att vården kan ta hand om alla som blir sjuka, både i covid-19 och i andra sjukdomar. Vi vill gärna att det fortsätter så, men läget kan förändras snabbt.

Så tack för att du fortsätter följa våra och andra myndigheters rekommendationer.

Skydda dig själv och andra genom att:

 • Stanna hemma även om du bar känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Begränsa dina sociala kontakter och undvik platser där människor samlas.

Uppdaterad 4 maj 15.00

I Munkfors kommun är läget stabilt för tillfället. Sjukfrånvaron håller en jämn nivå i kommunen. Vi testar regelbundet både medarbetare och vårdtagare för covid-19 och alla prover har varit negativa.

Ny rutin för skyddsutrustning 

Från och med idag 4 maj gäller nya rutiner från Smittskydd Värmland gällande skyddsutrustning inom vård och omsorg. Det är av yttersta vikt att vårdpersonal använder skyddsutrustning på ett adekvat sätt i de situationer där det verkligen behövs. Användning av visir rekommenderas vid arbete inom två meter hos alla patienter, oavsett tillstånd, för att minska smittspridning till och från patient.

Myndighetsgemensam information från MSB, Socialstyrelsen och MSB

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Cirka 3,5 miljoner fall och 247 000 avlidna i världen
 • 22 721 fall i Sverige (404 fall rapporterade senaste dygnet). 2 769 avlidna.

Tack för att du håller i och håller ut

Hittills har vi haft en långsam spridning av det nya coronaviruset i Värmland. Det betyder att vården kan ta hand om alla som blir sjuka, både i covid-19 och i andra sjukdomar. Vi vill gärna att det fortsätter så, men läget kan förändras snabbt.

Så tack för att du fortsätter följa våra och andra myndigheters rekommendationer.

Skydda dig själv och andra genom att:

 • Stanna hemma även om du bar känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Begränsa dina sociala kontakter och undvik platser där människor samlas.

Uppdaterad 30 april 15.00

Regeringen har på grund av coronakrisen beslutat om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Därför har också skolorna i Munkfors kommun sett över sitt firande vid skolavslutningarna.

Här kan du läsa mer om hur skolavslutningarna påverkas av covid-19

Uppdaterad 29 april 14.30

På grund av spridningen av covid-19 kommer årets valborgsfirande att bli annorlunda. Vi behöver undvika fester och tänka på att inte bilda folksamlingar. Här kan du läsa mer om vad som gäller inför stundande helg.

Uppdaterad 28 april 15.00

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Cirka 3 miljoner fall och 210 000 avlidna i världen
 • 19 621 fall i Sverige (695 fall rapporterade senaste dygnet). 2 355 avlidna.

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Alla kan och ska göra följande saker för att minska smittspridningen:

 • Stanna hemma, även om du bara är lite sjuk
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Avstå sociala sammanhang med större antal deltagare
 • Är du 70 år eller äldre ska du stanna hemma och undvika sociala kontakter
 • Håll avstånd till varandra, både inomhus och utomhus

Uppdaterad 28 april 14.00

Information till dig som ska ta studenten i Hagfors kommun

Går du på gymnasiet i Hagfors kommun och ska ta studenten? Då påverkas din skolavslutning av covid-19.

På grund regeringens beslut, utifrån covid-19, mot sammankomster med mer än 50 personer blir Hagfors kommuns skolavslutningar annorlunda. Det kommer inte att bli några samlingar i kyrkan. Någon studentkortege arrangeras inte. Det traditionella utspringet för studenter genomförs beroende på antal elever i respektive klass. Alla dessa åtgärder syftar till att minska smittspridning av covid-19.

Läs mer på Hagfors kommuns webb.

Uppdaterad 27 april 14.45

Så söker föreningar kompensationsstöd för coronakrisen

1 maj öppnar Riksidrottsförbundet ansökan om kompensationsstöd för idrottsföreningar. Stödet är en del av regeringens stödpaket till idrottsrörelsen med anledning av coronakrisen.

Syftet med kompensationsstödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrott och evenemang. Särskilt viktigt är att värna barn- och ungdomsidrotten.

På Riksidrottsförbundets hemsida hittar du information om vad ni som förening kan söka kompensationsstöd för. Ansökan avser verksamhet under perioden 12 mars-30 juni. För att kunna ansöka behöver era förlorade intäkter eller merkostnader uppgå till minst 15.000 kronor.

Ansökan görs i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Ansökan är öppen 1 maj–15 maj.

Har du frågor om kompensationsstödet? Kontakta corona@rfsisu.se.

RFSISU Värmland 

RFSISU Värmland har också avsatt extra medel till föreningar för ökade kostnader och andra förluster. Där kan man söka max 10 000 kronor per förening. Mer information hittar du på deras webb.  Idrottsföreningar i Munkfors kommun har Peter Lindgren som kontaktperson på RFSISU Värmland. Peter kan hjälpa dig och din förening om ni har frågor, 010-476 47 30.

Munkfors kommun ger tips och stöd 

Kommunens förenings- och folkhälsostrateg Malin Lindh finns också för att ge er tips och stöd i coronakrisen.

Malin Lindh, förenings- och folkhälsostrateg
Telefon: 0563-54 10 49
E-post: malin.lindh@munkfors.se

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Cirka 2.9 miljoner fall och 206 000 avlidna i världen
 • 18 926 fall i Sverige (286 fall rapporterade senaste dygnet). 2 274 avlidna.

Uppdaterad 23 april 14.30

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Cirka 2.6 miljoner fall och 183 000 avlidna i världen
 • 16 755 fall i Sverige (751 fall rapporterade senaste dygnet). 2021 avlidna.

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Andra länder börjar lätta på sina restriktioner vilket gör att det är lätt att få en bild av att faran är över. Det är den inte. Idag var antalet fall högt, precis som igår, vilket innebär att vi alla måste hålla i med dessa åtgärder:

 • Stanna hemma, även om du bara är lite sjuk
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Avstå sociala sammanhang med större antal deltagare
 • Är du 70 år eller äldre ska du stanna hemma och undvika sociala kontakter
 • Håll avstånd till varandra, både inomhus och utomhus

Uppdaterad 22 april 15.00

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Cirka 2.5 miljoner fall och 178 000 avlidna i världen
 • 16 004 fall i Sverige (682 fall rapporterade senaste dygnet). 1937  avlidna

Håll i och håll ut!

Nu när vi har en bra utveckling så gäller det att fortsätta med det förbyggande arbetet för att bromsa smittan. När det börjar gå bra och antalet fall minskar så tror man att man kan sluta. Det kan man inte. Håll i och fortsätt göra dessa åtgärder i din vardag:

 • Stanna hemma, även om du bara är lite sjuk
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Avstå sociala sammanhang med större antal deltagare
 • Är du 70 år eller äldre ska du stanna hemma och undvika sociala kontakter
 • Avstå onödiga resor
 • Håll avstånd till varandra, både inomhus och utomhus

Information in other languages

Anställda, arbetsgivare och företag

Vad händer om jag blir sjuk och inte kan arbeta? Vilken ekonomisk hjälp kan jag få som företagare? Krisinformation.se har samlat länkar till myndigheternas information om bland annat företagande, anställning och sjukfrånvaro.

Uppdaterad 20 april 15.30

I Munkfors kommun är läget stabilt för tillfället. Sjukfrånvaron håller en jämn nivå i kommunen.

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Cirka 2.4 miljoner fall och 165 000 avlidna i världen
 • 14 777 fall i Sverige (392 fall rapporterade senaste dygnet). 1 580 avlidna.

I nuläget kan Munkfors kommun inte erbjuda plats på särskilda boenden

På grund av det rådande läget med covid-19 så kan Munkfors kommun inte erbjuda platser på våra särskilda boenden. Vi har lediga platser och det är många vårdtagare som står i kö, men i nuläget behöver vi ha dem som reserv om situationen försvåras och fler insjuknar. Vi behöver också ha platser i beredskap om Region Värmlands verksamhet blir överbelastad.

Håll i!

Nu när vi har en bra utveckling så gäller det att fortsätta med det förbyggande arbetet för att bromsa smittan. När det börjar gå bra och antalet fall minskar så tror man att man kan sluta. Det kan man inte. Håll i och fortsätt göra dessa åtgärder i din vardag:

 • Stanna hemma, även om du bara är lite sjuk
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Avstå sociala sammanhang med större antal deltagare
 • Är du 70 år eller äldre ska du stanna hemma och undvika sociala kontakter
 • Avstå onödiga resor
 • Håll avstånd till varandra, både inomhus och utomhus

Information in other languages

Uppdaterad 17 april 14.30

I Munkfors kommun är läget stabilt för tillfället. Sjukfrånvaron håller en jämn nivå i kommunen. Största bortfallet av personal är just nu inom hemtjänsten. Vi har under veckan testat både medarbetare och vårdtagare för covid-19 och alla prover har varit negativa.

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Cirka 2.1 miljoner fall och 145 000 avlidna i världen
 • 13 216 fall i Sverige (676 fall rapporterade senaste dygnet). 1 400 avlidna.
 • Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell strategi  för diagnostik av covid-19. Strategin ska säkerställa att behovet av provtagning och analys för covid-19 tillgodoses inom sjukvård, omsorg och institutionsboende. Kapaciteten för provtagning av misstänkta fall utanför vård och omsorg ska ökas. Detta för att lindra negativa samhällseffekter som kan uppstå vid stort bortfall av personal inom verksamheter som är viktiga för samhällets funktionalitet.

Håll i!

Nu när vi har en bra utveckling så gäller det att fortsätta med det förbyggande arbetet för att bromsa smittan. När det börjar gå bra och antalet fall minskar så tror man att man kan sluta. Det kan man inte. Håll i och fortsätt göra dessa åtgärder i din vardag:

 • Stanna hemma, även om du bara är lite sjuk
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Avstå sociala sammanhang med större antal deltagare
 • Är du 70 år eller äldre ska du stanna hemma och undvika sociala kontakter
 • Avstå onödiga resor
 • Håll avstånd till varandra, både inomhus och utomhus

Information in other languages

Uppdaterad 16 april 14.30

I Munkfors kommun är läget stabilt för tillfället. Sjukfrånvaron håller en jämn nivå i kommunens verksamheter, men det  största bortfallet av personal är just nu inom hemtjänsten.

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Cirka 2 miljoner fall och 136 000 avlidna i världen
 • 12 540 fall i Sverige (613 fall rapporterade senaste dygnet). 1 333 avlidna.

Råden om matcher och tävlingar för barn och ungdomar har ändrats

Matchspel inom barn- och ungdomsidrotten ungdomsidrotten undantas och kan genomföras under vissa förutsättningar:

 • Bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna
 • Trängsel mellan människor undviks
 • Det finns goda möjligheter att tvätta händerna

Håll i!

Nu när vi har en bra utveckling så gäller det att fortsätta med det förbyggande arbetet för att bromsa smittan. När det börjar gå bra och antalet fall minskar så tror man att man kan sluta. Det kan man inte. Håll i och fortsätt göra dessa åtgärder i din vardag:

 • Stanna hemma, även om du bara är lite sjuk
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Avstå sociala sammanhang med större antal deltagare
 • Är du 70 år eller äldre ska du stanna hemma och undvika sociala kontakter
 • Avstå onödiga resor
 • Håll avstånd till varandra, både inomhus och utomhus

Information in other languages

Uppdaterad 15 april 15.30

Talar du arabiska, dari, somaliska eller tigrinja? Nu har Region Värmland startat en telefonlinje för allmänna frågor om coronaviruset. Vardagar mellan 10.00-12.00 kan du ringa 010-831 80 10 och ställa dina frågor.

ENGLISH TRANSLATION:

Do you speak Arabic, Dari, Somali or Tigrinyan? The telephone number for general information about Corona is 010-831 80 10. The telephone service is open Monday-Friday, between 10-12.

Uppdaterad 15 april 14.30

I Munkfors kommun är läget stabilt för tillfället.

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Cirka 1,9 miljoner fall och 126 000 avlidna i världen
 • 11 927 fall i Sverige (482 fall rapporterade senaste dygnet). 1 203 avlidna.
 • Målet är  fortfarande att platta ut insjukningskurvan för att vården ska kunna hantera situationen.
 • Stanna hemma, även om du bara är lite sjuk
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Avstå sociala sammanhang med större antal deltagare
 • Är du 70 år eller äldre ska du stanna hemma och undvika sociala kontakter
 • Avstå onödiga resor
 • Håll avstånd till varandra, både inomhus och utomhus

Uppdaterad 14 april 13.50

Konstaterad coronasmitta inom verksamheten för omsorg och stöd

Under påskhelgen har vi tagit prover på både personal och vårdtagare inom verksamheten för vård- och omsorg. Detta för att personerna har uppvisat symtom på covid-19. Resultatet från de prover som har analyserats hittills visar att det finns konstaterad smitta inom verksamheten. Fler provsvar inväntas under veckan.

– På grund av sekretess kan vi inte gå ut med information om hur många som har smittan och om de är vårdtagare eller personal. Alla som berörs har vi en nära dialog med, säger Malin Holm, Medicinskt Ansvarig sjuksköterska.

Vad händer nu?

Det finns tydliga rutiner inom verksamheten för hur personer som är eller misstänks vara sjuka ska hanteras. Kommunens Medicinska Ansvariga sjuksköterska har ett nära samarbete med Smittskydd Värmland.
Det är viktigt att alla i samhället följer myndigheternas rekommendationer för att hjälpa till att minska spridningen av coronaviruset. Ett stort ansvar vilar på varje individ när det gäller handhygien, att stanna hemma om man är sjuk och undvika sociala kontakter i så stor utsträckning som möjligt.

– Smittan finns överallt i samhället. Att den kommer till Munkfors kommun är ett väntat händelseförlopp och vi är trygga i att fortsätta arbeta enligt de direktiv som vi får av smittskydd, säger Malin.

Läget i Värmland

Region Värmlands webb uppdateras regelbundet med antal bekräftade fall, dödsfall och patienter som vårdas för coronavirusinfektion (covid-19).

Region Värmland – aktuellt läge i Värmland gällande covid-19

Uppdaterad 9 april 14.30

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Cirka 1,48 miljoner fall och 87 800 avlidna i världen
 • 9 141 fall (722 anmälda fall senaste dygnet)
 • Är du över 70 år – stanna hemma och undvik sociala kontakter
 • Hjälp till att skydda våra äldre:
  – har du symtom, även milda, stanna hemma
  – följ basala hygienrutiner, tvätta händerna ofta med tvål och vatten i 20 sekunder
 • Driver du restaurang eller café, tänk på detta:
  – varje verksamhet ska göra en riskbedömning och vidta åtgärder för att minska smittspridningen
  – enbart sittande gäster
  – glesa ut mellan borden
  – trängsel ska undvikas
  – samma regler gäller för uteserveringar
  – även du som gäst har ett ansvar för att reglerna efterföljs

Uppdaterad 7 april 14.30

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Aktuell lägesbild som presenterades:

 • 1,32 miljoner fall och 74 000 avlidna i världen
 • Cirka 608 000 fall och 51 000 avlidna i Europa
 • 7 693 fall (490 anmälda fall senaste dygnet) 591 avlidna i Sverige
 • Hjälp till att skydda våra äldre:
  – har du symtom, även milda, stanna hemma
  – följ basala hygienrutiner, tvätta händerna ofta med tvål och vatten i 20 sekunder
 • Driver du restaurang eller café, tänk på detta:
  – varje verksamhet ska göra en riskbedömning och vidta åtgärder för att minska smittspridningen
  – enbart sittande gäster
  – glesa ut mellan borden
  – trängsel ska undvikas
  – samma regler gäller för uteserveringar
  – även gästerna har ett ansvar för att reglerna efterföljs

Uppdaterad 6 april 14.30

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Aktuell lägesbild som presenterades:

 • 1,25 miljoner fall och 70 000 avlidna i världen
 • Cirka 582 000 fall och 47 700 avlidna i Europa
 • 7 206 fall (376 anmälda fall senaste dygnet) 477 avlidna i Sverige
 • Hjälp till att skydda våra äldre:
  – har du symtom, även milda, stanna hemma
  – följ basala hygienrutiner, tvätta händerna ofta med tvål och vatten i 20 sekunder

Uppdaterad 3 april 14.30

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Cirka 1 miljon fall i världen (51 500 döda)
 • 6 078 fall i Sverige (612 anmälda fall senaste dygnet)
 • Håll avstånd ute i samhället (gym, bibliotek, butiker)
 • Noggrann med handhygien
 • Avstå från onödiga resor
 • Avstå från sociala sammanhang som fester, dop och begravningar med större antal deltagare
 • Gå på de besök som du är kallad till från vården. Vården avbokar de besök som anses som nödvändiga
 • Hämta ut läkemedel, helst via ombud

Uppdaterad 2 april 15.00

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Aktuell lägesbild som presenterades:

 • 928 000 fall i världen och 46 900 avlidna i världen
 • 5 466 fall i Sverige (519 anmälda senaste dygnet)
 • Ofta visas två utvecklingskurvor över antalet fall av covid-19: en brant kurva med en hög topp som man till varje pris vill undvika, och en flackare kurva där fallen är mer utspridda över tid. Just nu är den kurvan relativt flack man börjar öka något
 • Du som är sjuk, även med lindriga symtom, stannar hemma, är noga med handhygien och håller avstånd till din omgivning både inomhus och utomhus
 • Är du över 70 år – stanna hemma och undvik sociala kontakter

Uppdaterad 1 april 14.30

Munkfors kommun har under dagen deltagit i en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Aktuell lägesbild som presenterades:

 • 853 000 fall i världen varav 42 000 är avlidna
 • 4 948 fall i Sverige (512 anmälda senaste dygnet)
 • Ofta visas två utvecklingskurvor över antalet fall av covid-19: en brant kurva med en hög topp som man till varje pris vill undvika, och en flackare kurva där fallen är mer utspridda över tid. Just nu är den kurvan relativt flack. För att denna positiva utveckling ska fortsätta så är det viktigt att du som är sjuk, även med lindriga symtom, stannar hemma, är noga med handhygien och håller avstånd till din omgivning både inomhus och utomhus.
 • Personer över 70 och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika kollektivtrafik. De bör också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.
 • Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning, även verksamheter.Detta är Folkhälsomyndighetens råd till verksamheter:
  • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
  • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
  • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.
  • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor.
  • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

Uppdaterad 31 mars 13.45

Besöksförbud införs på landets äldreboenden 

Besöksförbud införs på samtliga äldreboenden i hela Sverige från och med onsdag 1 april. Detta meddelade statsminister Stefan Löfven i en presskonferens. Dessutom har Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för att öka antalet coronatester i Sverige. Statsministern uppmanade också att avstå från resor i påsk, att stanna hemma vid sjukdom och att stanna hemma om du tillhör en riskgrupp. Låt heller inte barnen knacka på hos grannar och be om godis i påsk.

Nationellt besöksförbud på kommunens äldreboenden 

Munkfors kommun har under dagen deltagit i  en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Cirka 716 000 fall och 34 000 avlidna i världen
 • 4 435 fall (407 anmälda senaste dygnet)
 • 180 avlidna i Sverige
 • Strategin som presenterades är att skydda de äldre och andra riskgrupper. Äldre ska skydda sig själva och vi andra ska hjälpa till att skydda dem. Nu har regeringen fattat beslut om besöksförbud på äldreboenden som ett led i detta.

Uppdaterad 31 mars 11.30

Munkfors kommun har fått sitt första bekräftade coronafall

En vårdnadshavare till barn på Ransäters förskola har testats positivt för coronaviruset. Barnet är friskt och uppvisar inga symtom.

Kommunens Medicinskt Ansvariga sköterska har i detta fall dialog med smittskydd för vidare hantering. Just nu är det extra viktigt att vi alla är observanta på symptom på övre luftvägsinfektion, även om de bara är lindriga. Vid minsta symtom ska man stanna hemma.

Skolor öppna som vanligt

Ransäters förskola kommer att vara öppen som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är att barn, elever och medarbetare som är friska ska gå till skolan som vanligt och den som är sjuk ska stanna hemma.

Tillsammans tar vi ansvar

Munkfors kommun vill understryka att detta är en väntad händelseutveckling. Vi är trygga i att fortsätta arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv.

Tänk på att basala hygienrutiner är den viktigaste byggstenen i att skydda dig och din omgivning mot coronaviruset.

 • Är du frisk ska du gå till jobbet – du behövs. Friska medarbetare, barn och elever ska vara i skolan eller på arbetet.
 • Har du symtom som snuva, hosta, feber och allmän sjukdomskänsla ska du stanna hemma, även vid lindriga symtom. Stanna hemma minst två dygn efter att du blivit frisk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, minst 20 sekunder.
 • Håll dig uppdaterad om myndigheternas rekommendationer. På munkfors.se och Folkhälsomyndighetens webbplats finns mycket information som uppdateras efter hand.
 • Tänk källkritiskt! Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer.

Vårdnadshavaren är vidtalad och har godkänt att Munkfors kommun informerar allmänheten om detta.

Uppdaterad 30 mars 11.30

Träna gärna, men gör det säkert

Folkhälsomyndigheten uppmuntrar till fysisk aktivitet utomhus där risken för smittspridning är betydligt mindre.

Friskvården i Värmland bjuder in dig som är frisk till ett träningspass på konstgräsplanen på Smedsgatan, 2 april 11.30-12.00.

Här erbjuds lättare träning med kroppen som redskap. Styrka, flås och rörlighet. Du behöver inte anmäla dig till aktiviteten.

Tänk på detta innan du kommer 

 • du som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteten alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar du under aktiviteten ska du gå hem direkt.
 •  håll avstånd mellan dig och dina träningskamrater
 • aktiviteten blir inställd vid regn

Uppdaterad 27 mars 14.10

Munkfors kommun har under dagen deltagit i  en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Aktuell lägesbild som presenterades:

 • 3 046 fall i Sverige
 • 92 dödsfall i Sverige
 • Kurvan för antalet smittade med coronaviruset håller en jämn nivå. För att minska hastigheten i smittspridningen är det viktigt att vi alla fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:
  – stanna hemma om du är sjuk och ytterligare två dygn efter att du blivit frisk
  – tvätta händerna ofta med tvål och vatten, minst 20 sekunder
 • Tänk över dina resor under påsk, åk inte på större evenemang och hälsa inte på dina äldre släktingar/vänner
 • Förbud mot allmänna sammankomster över 50 personer

Uppdaterad 27 mars 13.30

Regeringen har fattat beslut att förbjuda allmänna sammankomster för fler än 50 personer i hela landet. Gränsen har tidigare legat på 500 personer. Den som bryter mot förbudet riskerar böter eller fängelse i upp till sex månader. Förbudet träder i kraft på söndag 29 mars och gäller tillsvidare.

Uppdaterad 25 mars 14.15

Munkfors kommun har under dagen deltagit i  en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Närmar oss 400 000 fall i världen just nu
 • I Sverige har vi en stabil situation, 100-200 fall dagligen
 • 2 510 bekräftade fall i Sverige
 • 42 dödsfall i Sverige
 • I Sverige har 24 000 personer testats i nuläget. Tester görs främst på personer som behöver sjukhusvård samt på vårdpersonal om det finns misstanke om att man är smittad av covid-19.
 • Resor under påsk bör undvikas.

Uppdaterad 25 mars 11.45

Till dig som är vårdnadshavare till barn/elever i  förskola, grundskola och fritidshem 

Inför en eventuell skolstängning på grund av corona måste vi nu säkerställa att kommunikation och undervisning kan bedrivas digitalt via Infomentor och Google Classroom. Alla elever har tillgång till digitala verktyg för att kunna jobba hemifrån.

Du som vårdnadshavare ansvarar för:

 • Att du har en inloggning till lärplattformen Infomentor.
 • Att du frånvaroanmäler vid sjukdom via Infomentor, varje dag.
 • Att du tidsregistrerar ditt barn via Infomentor (gäller förskola och fritidshem)
 • Att du tillsammans med oss tar ansvar för undervisning som kan komma att bedrivas i hemmet.

Behöver du skaffa inlogg?

För att få din inloggning till Infomentor eller vid frågor om hur du ska göra så hör du av dig till:

Skoladministratör

Ann-Catrin Widerström
Telefon: 0563-54 12 63
E-post: ann-catrine.widerstrom@munkfors.se

Utvecklingsledare

Linda Andersson Falk
Telefon: 0563-54 11 03
E-post: linda.anderssonfalk@munkfors.se

För att komma igång med Infomentor hittar du frågor och svar InfoMentors webbsida, infomentor.se. Här finns även information på andra språk.

Uppdaterad 24 mars 16.00

Nya regler för restauranger och krogar 

Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal bär ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda de verksamheter som inte uppfyller kraven.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. 

Uppdaterad 24 mars 10.30

Tillsammans måste vi ta ansvar i krisen

Vi deltar i dagliga samverkansmöten för att ta tempen på hur situationen kring coronaviruset utvecklar sig. Alla möten, oavsett om de sker på nationell, regional eller lokal nivå, har en sak gemensamt: alla aktörer betonar vikten av att vi alla måste ta ansvar för att bromsa takten av spridningen av covid-19 i samhället. Detta för att avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.

För att hejda smittspridningen är det helt avgörande att vi alla gemensamt tar ansvar och bidrar på det sätt man kan. Varje insats spelar roll. Börja med dessa enkla åtgärder:

 • Är du frisk ska du gå till jobbet – du behövs. Friska medarbetare, barn och elever ska vara i skolan eller på arbetet.
 • Har du symtom som snuva, hosta, feber och allmän sjukdomskänsla ska du stanna hemma, även vid lindriga symtom. Stanna hemma minst två dygn efter att du blivit frisk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, minst 20 sekunder.
 • Håll dig uppdaterad om myndigheternas rekommendationer. På munkfors.se och Folkhälsomyndighetens webbplats finns mycket information som uppdateras efter hand.
 • Tänk källkritiskt! Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Uppdaterad 23 mars 15.00

Idag har vi haft besök av Jonas Gerborn som är säkerhetskoordinator på Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Han och hans kollegor jobbar med trygghets- och säkerhetsrelaterade frågor i vår kommun. I nuläget får vi mycket värdefull stöttning och hjälp i vårt arbete med coronaviruset. Vi diskuterade alltifrån hur vi samverkar mellan olika aktörer, materialtillgång och hur vi strukturerar upp arbetet i en ”ovanlig” vardag.

Uppdaterad 20 mars 15.00

Munkfors kommun har under dagen deltagit i  en pressträff som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Aktuell lägesbild som presenterades:

 • Vi har en samhällsspridning i allt fler delar av Sverige
 • Störst samhällsspridning i storstadsregionerna särskilt i Stockholm
 • De flesta får en mild sjukdom med trycket på hälso- och sjukvården ökar och kommer att bli högt
 • Målsättningen med alla åtgärder är att begränsa smittspridningens hastighet för att skydda de sårbara och skapa utrymme i vården.

Uppdaterad 20 mars 13.00

Alla elever/barn ska frånvaroanmälas i Infomentor vid sjukdom – varje dag

För att vårdnadshavare ska kunna ta dela av snabb information från skola och förskola så är det viktigt att alla har sin inloggning till lärplattformen Infomentor.

Det är även viktigt att du som vårdnadshavare till barn som går på förskola lägger in barnens tider i Infomentor. Detta för att vi snabbt ska kunna ställa om våra verksamheter om detta skulle bli nödvändigt.

Behöver du skaffa inlogg?

Skoladministratör

Ann-Catrin Widerström
Telefon: 0563-54 12 63
E-post: ann-catrine.widerstrom@munkfors.se

Utvecklingsledare

Linda Andersson Falk
Telefon: 0563-54 11 03
E-post: linda.anderssonfalk@munkfors.se

För att komma igång med Infomentor hittar du frågor och svar InfoMentors webbsida, infomentor.se. Här finns även information på andra språk.

Uppdaterad 19 mars 15.00

Bedragare utnyttjar corona för att lura äldre

Polisen har sett ett flertal anmälningar om bedrägerier och bedrägeriförsök de senaste dagarna. Bedragarna använder sig av flera olika upplägg men med det gemensamt att de alla använder coronaviruset och smittspridningen som anledning till försöken.

Tänk på:

 • Kontrollera alltid med de officiella källorna om du oväntat blir kontaktad av någon myndighet eller organisation. Man ska aldrig logga in via BankID eller bankdosa om man blir uppringd och ombedd att göra det.
 • Lämna aldrig ut kort eller koder till okända som tar kontakt och erbjuder sig att till exempel handla.
 • Behöver du hjälp med inköp eller annat, se till att själv ta kontakten och använd i första hand de kontakter du redan har med anhöriga, vänner och bekanta.
 • Måste du anlita någon obekant kan ett tips vara att du gör beställningar mot faktura som ombudet bara kan hämta och leverera till din dörr.

Uppdaterad 18 mars 15.15

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som är 70 år eller äldre att begränsa sina sociala kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Det gäller även om man känner sig frisk. Vi från kommunens sida förstår att det är ett tufft besked att få, därför vill vi försöka bidra så gott vi kan för att underlätta vardagen i corona-tider.

Nu söker vi föreningar som kan tänka sig att hjälpa till med inköp och utkörning av matvaror till våra äldre. Hör gärna av dig till Malin Lind, förenings- och folkhälsostrateg, 0563-54 10 49.

Uppdaterad 18 mars 12.00

 • Personer över 70 år uppmanas nu att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.
 • Folkhälsomyndigheten tagit fram information på flera olika språk om hur du kan skydda dig och andra.
 • 13.00 deltar Medicinsk Ansvarig sjuksköterska i ett regionalt samverkansmöte för norra distriktet. Här diskuteras samarbetet mellan regionen och kommunerna och hur vi alla kan hjälpas åt. Mötena hålls dagligen. Besöker du Torsby sjukhus så kommer du först till en samverkansmottagning (triagetält). Härifrån lotsas du till rätt instans.
 • 14.00 idag deltar kommunens ledningsgrupp  i en pressträff som hålls av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheterna ger samlad information om läget när det gäller covid-19, och svarar på frågor.
 • 16.00 har delar av kommunens ledningsgrupp en avstämning med säkerhetsavdelningen på Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Här får vi möjlighet att diskutera eventuella frågor som kommunen har.

Uppdaterad 17 mars 16.40

Hagfors kommun har idag beslutat att från och med den 19 mars införa distansundervisning för alla gymnasieelever och elever på vuxenutbildningen vid Älvstrandsgymnasiet. Under onsdagen 18 mars får eleverna bedriva självstudier och från och med torsdag 19 mars övergår man till distansundervisning. Beslutet gäller tillsvidare och är taget utifrån den rekommendation som regeringen har gett Sveriges alla gymnasieskolor för att stoppa spridningen av coronaviruset.

Inte något extra lov

– Detta är inte något extra lov. Utan våra elever på gymnasiet och på vuxenutbildning ska vara hemma och plugga utifrån de uppgifter lärarna har gett dem. Under onsdag har elever självstudier för att sedan påbörja distansstudier på torsdag enligt gällande schema. Under onsdag kommer lärare att förbereda distansundervisningen och upplägg av densamma, säger skolchef Jenny Dahlin.

Följande gäller i Hagfors

 • Elever har obligatorisk närvaro utifrån den undervisningsform som genomförs.
 • Elever som har apl går på den som planerat. Om arbetsplatsen inte tar emot studerande ska eleven kontakta mentor för att se på upplägg för distansundervisning.
 • Alla kursmoment är inte möjliga att genomföra på distans och lärarna kommer därför att behöva planera så att praktiska moment genomförs vid senare tillfälle.
 • Den som får problem med sin dator eller behöver hjälp och stöd för att komma igång med sina distansstudier är naturligtvis välkommen till skolan för att få hjälp. Man kontaktar då sin mentor eller rektor som informerar om vem de ska söka upp på skolan.
 • Utifrån dagens direktiv vet vi inte hur länge undervisningen kommer att bedrivas via distans.
 • Elever och vårdnadshavare måste hålla sig uppdaterade via Hagfors kommuns hemsida.

Beslutet om distansundervisning i Hagfors har sin grund i att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning. Motsvarande rekommendation gäller också lärosäten, yrkeshögskolan och komvux.

Uppdaterad 17 mars 15.30

Vi intervjuas i P4-Värmland

I eftermiddag medverkar Munkfors kommun i ett inslag i P4 Värmland gällande det beslut som kommunens ledningsgrupp tog 13 mars om att upphäva besöksförbudet som nu är ersatt med restriktiva besök. Restriktiva besök innebär inte att vem som helst får komma in på våra boenden. Besökare få bara komma in om man är frisk och inte har några som helst symptom på övre luftvägsinfektion såsom hosta, snuva, ont i halsen eller allmän sjukdomskänsla.

Här är det viktigt att man som besökare och medarbetare tar ett gemensamt ansvar för att skydda våra vårdtagare. I samband med de dagliga avstämningarna som görs inom verksamheten för omsorg och stöd har det ännu inte framkommit några synpunkter till ledningen om att kommunens rutiner och riktlinjer gällande restriktiva besök inte följs korrekt. Läget förändras snabbt och vi tar dagligen nya beslut. Vi följer besöksfrekvensen på våra boenden dagligen och får vi några som helst indikationer på att reglerna för restriktiva besök inte följs så kommer vi att införa besöksförbud igen.

Uppdaterad 17 mars 14.30

Information om Svenska för invandrare (SFI)

Med anledning av corona och de rekommendationer som Regeringen och Folkhälsomyndigheten har gett under dagen kommer SFI-undervisningen på Geijersskolan att bedrivas via hemstudier tills annat meddelas.

Vidare information ges av Geijersskolan via deras webbsida, geijerskolan.se.
Telefon: 0552-302 50.

Uppdaterad 17 mars 11.00

Gymnasieskolor och högskolor rekommenderas hålla stängt

Från och med imorgon 18 mars kommer alla Sveriges gymnasieskolor, högskolor och universitet att uppmanas att övergå till distansundervisning. Det berättade statsminister Stefan Löfven under dagens presskonferens. Regeringen håller samtidigt öppet för att stänga landets förskolor och grundskolor längre fram, och utreder nu hur det kan gå till. I nuläget gäller tidigare rekommendationer: är du frisk så kan du gå till skola/jobb precis som vanligt. Men vid minsta symtom, även lindriga, på luftvägsinfektion såsom ont i halsen, snuva, hosta eller feber och sjukdomskänsla så ska du stanna hemma.

Munkfors kommun bedriver ingen gymnasieutbildning, förutom språkintroduktion. Kommunen köper utbildningsplatser av andra kommuner och friskolor. Hagfors kommun meddelar att kommunens stabsgrupp har möte i eftermiddag 15.00. Då kommer ett formellt beslut att tas om gymnasiet kommer att stängas. Karlstads kommun avser att följa regeringens rekommendationer och kommer att bedriva undervisningen på distans redan från imorgon, 18 mars.

Uppdaterad 16 mars 12.00

Gå till jobbet eller skolan om du är frisk, stanna hemma om du är sjuk

Alla har ett viktigt egenansvar för att skydda de mest sårbara i samhället. Är du frisk så kan du gå till skola/jobb precis som vanligt. Men vid minsta symtom, även lindriga, på luftvägsinfektion såsom ont i halsen, snuva, hosta eller feber och sjukdomskänsla så ska du stanna hemma.

Vad gör vi i Munkfors kommun?

Munkfors kommuns ledningsgrupp sitter dagligen i interna möten gällande utvecklingen av coronaviruset. Vi är ständigt på tå och omvärldsbevakar för att du som invånare ska få den senaste informationen. Nya direktiv kommer varje dag, det som gäller idag kanske inte gäller imorgon. Därför är det extra viktigt att du håller dig uppdaterad om läget. Vår Medicinskt Ansvariga sjuksköterska sitter dagligen i samverkansmöten med Region Värmland gällande direktiv och förhållningssätt.

Uppdaterad 15 mars 13.00

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder Utrikesdepartementet (UD) från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Mer information hittar du här.

Uppdaterad 13 mars 15.00

Inga coronafall i Munkfors kommun – provsvaren negativa

Provsvaren har kommit och de bekräftar att personerna som har testas för corona inte är smittade av viruset.

Besöksförbud hävs – restriktiva med besök

Besöksförbudet på våra särskilda boenden och LSS-boenden hävs. Däremot väljer vi att vara restriktiva med besök. Genom att undvika onödiga besök skyddar vi tillsammans våra vårdtagare.

Folkhälsomyndigheten avråder att alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Uppmaningen gäller både arbetslivet och privatlivet.

Provtagning

Vi har också fått information från Region Värmland om att smittspridningen av corona befinner sig i ett nytt skede. I den första fasen har provtagning och smittspårning funnits med som en åtgärd. Folkhälsomyndigheten har nu gett nya direktiv gällande provtagning av coronaviruset:

 • Är du lindrigt sjuk tas inget prov för corona. Däremot ska du stanna hemma från arbete/skola. Återgång till arbete/skola ska inte ske förrän 48 timmar efter att du är symtomfri. Har du allmänna frågor ska du kontakta 113 13.
 • Vid ett akut skede med kraftiga luftvägssymtom och behov av eventuell sjukhusvård tas prov för corona. Kontakt tas då i första hand med 1177.

Skydda dig själv och andra från smittspridning

Coronaviruset sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Här är en checklista om vad du själv kan göra för att undvika smitta:

 • Undvika att röra vid ansiktet och ögon samt undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ om du inte har tillgång till två och varmt vatten.
 • Du kan hindra spridning av smittan genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk. På så sätt förorenar du inte dina händer med smitta.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra människor som på bussen, på ditt arbete eller där du är nära andra.

Kontakta oss

Har du frågor är du varmt välkommen att ta kontakt med kommunens Medicinskt Ansvariga sjuksköterska (MAS), Malin Holm.
Telefon: 0563-54 12 25
Hon finns även tillgänglig under helgen.

Uppdaterad 13 mars 10.40

I nuläget får vi många frågor från allmänheten om huruvida Munkfors kommun kommer att gå ut med information om det visar sig att de misstänkta fallen har corona eller inte. Svaret är ja. Vi kommer att gå ut med information oavsett om provsvaren är positiva eller negativa.

11.00 idag deltar Munkfors kommun i en regional samverkanskonferens med anledning av covid-19. Syftet med konferensen är att säkerställa kommunikationsvägar och förtydliga sambandsplan, rapportering och samverkan.

14.00 idag bjuder Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Skolverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB in till en gemensam pressträff om covid-19. Munkfors kommun kommer att delta även här.

Uppdaterad 12 mars 16.20

Skyltar gällande besöksförbud finns nu uppsatta på Björkdungens demensboende, Björkbackens äldreboende, korttidsboenden och LSS-boenden. Affischer med information om basala hygienrutiner har även satts upp på alla boenden för att påminna extra mycket om hur viktigt det är att tvätta av och desinfektera arbetsytor/kontaktytor för att undvika smittspridning.

Vi vill än en gång påminna dig om att det finns flera saker som du kan göra för att undvika smittspridning.

 • Undvika att röra vid ansiktet och ögon samt undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ om du inte har tillgång till två och varmt vatten.
 • Du kan hindra spridning av smittan genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk. På så sätt förorenar du inte dina händer med smitta.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra människor som på bussen, på ditt arbete eller där du är nära andra.

Uppdaterad 12 mars 13.30

Förskola, skola och äldreomsorg tillhör de verksamheter där vi i nuläget har misstänkta coronafall. Fallen består i nuläget av två familjer som har vistas i Europa. Personerna i fråga är inte på sina respektive arbetsplatser utan har satts i hemkarantän. I nuläget inväntar vi provsvar för att se om det rör sig om corona eller inte.

Uppdaterad 12 mars 11.00

Coronafall utreds i Munkfors kommun  

Misstänkta coronafall har upptäckts i Munkfors. Fallen är ännu inte bekräftade. Just nu är de berörda fallen i hemkarantän. Resultat från provsvar förväntas under fredag eftermiddag.

Gå till jobbet eller skolan om du är frisk, stanna hemma om du är sjuk

 • Munkfors kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket betyder att det inte finns någon anledning att stanna hemma från skolan, förskolan eller arbete om du inte är sjuk.
 • Har du förkylningssymtom ska du stanna hemma.
 • Medarbetare och barn/elever i kommunens verksamheter som tillhör någon av riskgrupperna och har symptom har ombetts åka hem och stanna hemma i nuläget.

Har du frågor är du varmt välkommen att ta kontakt med kommunens Medicinskt Ansvariga sjuksköterska (MAS), Malin Holm, 0563-54 12 25.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till skola och förskola

Besöksförbud införs på våra SÄBO och LSS-boenden

Munkfors kommun har beslutat att införa besöksförbud på Björkdungens demensboende, Björkbackens äldreboende, korttidsboenden och LSS-boenden. Vi vidtar alla åtgärder vi kan för att förhindra att vi får in smittan i vår verksamhet och framför allt för att skydda våra kunder/patienter. Vi vädjar till närstående att respektera beslutet och visa hänsyn till kunder/patienter och våra medarbetare.

På Trygghetsboendet bör onödiga besök undvikas med hänsyn till de boende.

Publicering: 2020-03-20 | Ändrat: 2020-09-15
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se