Munkfors kommun i stabsläge på grund av coronaviruset

Munkfors kommun har gått upp i stabsläge för att bättre kunna stödja, leda och samordna kommunens övergripande insatser gällande coronaviruset. Staben består av kommunens ledningsgrupp samt Medicinskt Ansvarig sjuksköterska (MAS).

Kommunledningen har sedan tidigare påbörjat planering för att klara personalförsörjning och säkerställa samhällsviktiga funktioner vid ett eventuellt utbrott av coronaviruset inom kommunen.

Vi samarbetar med andra aktörer

En nyckelfaktor för att klara det läge som råder är dock samverkan över kommun-, region och myndighetsgränserna. Vi får på så vis ett gemensamt budskap och samordnade förslag på inriktningar över kommungränserna. Munkfors kommun medverkar sedan en tid tillbaka regelbundet i samverkansmöten med Region Värmland och Länsstyrelsen. Vi omvärldsbevakar och deltar i alla nationella presskonferenser som rör coronaviruset.

Munkfors kommun tar inte fram några egna rekommendationer utan vi följer och hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för coronavirus.

I dagsläget är det inte aktuellt att gå upp i krisledningsnämnd.

Uppdatering 2020-08-31: Tillbaka i ordinarie organisation

Från och med den 31 augusti 2020 återgick Munkfors kommun i ordinarie organisation då det inte finns några bekräftade fall av covid-19 i våra verksamheter, hos våra medarbetare eller i samhället. Om läget skulle förändras kan kommunen snabbt aktivera stabsorganisationen igen.

Publicering: 2020-03-20 | Ändrat: 2020-09-15
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se