Information till företagare

Näringslivet är hårt pressat med anledning av den rådande situationen med coronaviruset. Nu är det viktigt att vi alla hjälps åt och att företagen får stöd från invånare, andra företagare, organisationer och inte minst det offentliga. Munkfors kommun har beslutat om ett lokalt stödpaket till kommunens företag.

Munkfors kommuns har tagit fram flera åtgärder för att underlätta för kommunens företagare i samband med coronapandemin, bland annat möjlighet:

 • till anstånd/förlängning av betalningstider i ärenden som vatten- och avlopp, sophantering, tillstånd och tillsyn
 • till anstånd/förlängning av betalningstider gällande hyra av lokaler hos kommunen och Munkforsbostäder AB
 • att skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska
 • till anstånd/förlängning av betalningstider för fjärrvärme hos Munkfors Energi AB samt
 • att korta ner betalningstider till leverantörer.

Myndighetsutövning, som exempelvis bygglov eller tillstånd inom miljöområdet, sker med stor förståelse för den mycket ansträngda situation som många företag befinner sig i för att minimera riskspridning till riskgrupper. Kommunen planerar och genomför myndighetsutövning utifrån rådande omständigheter. Kommunens miljö-och byggförvaltningen ser även välvilligt på möjligheter med uteserveringar och möjlighet att anordna gatuförsäljning utanför egen butik.

Åtgärderna är inte generella vilket innebär att beslut kommer att tas i varje enskilt fall efter att berörd har kontaktat kommunen eller berört bolag.

Investeringsprojekt fortsätter

Större investeringsprojekt som medför arbetstillfällen för företagen kommer att genomföras enligt plan 2021.

Bromsa smittan – det här kan din verksamhet göra

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan till exempel vara att verksamheten:

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera
 2. markerar avstånd på golvet
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
 4. erbjuder digitala alternativ
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion
 6. minimerar antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler, och
 7. anpassar öppettiderna.

Checklistor hjälper dig på vägen

Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster. Flera myndigheter har med hänsyn till detta tagit fram checklistor till dig som är verksamhetsansvarig.

Länkar med information från andra myndigheter

Verksamt.se
Verksamt.se har samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Verksamt.selänk till annan webbplats

Tillväxtverket
Tillväxtverket har information om korttidsarbete, en åtgärd som syftar till att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Information om korttidsarbetelänk till annan webbplats

Skatteverket
Regeringen har tagit fram ett nytt lagförslag som ger näringsidkare med betalningssvårigheter en möjlighet att ansöka om anstånd för betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Mer information om vad som gäller finns på Skatteverkets webbplats.

Information om anstånd med skattebetalninglänk till annan webbplats

Försäkringskassan
Regeringen har fattat beslut om att karensavdraget och kravet på läkarintyg under den första delen av en sjukskrivning tillfälligt slopas och att staten tar över alla sjuklönekostnader under april och maj.

Försäkringskassan - Coronaviruset - det här gäller länk till annan webbplats

Almi
Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar.

Almis information med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Sveriges riksbank
För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna.

Mer information om Riksbankens beslutlänk till annan webbplats

Jordbruksverket
Jordbruksverket har samlat frågor och svar om sjukdomen covid-19 som berör Jordbruksverkets verksamhet.

Frågor och svar hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har samlat information om personalomställning med anledning av coronaviruset.

Arbetsförmedlingen.selänk till annan webbplats

Arbetsmiljöverket
Just nu är coronaviruset, covid-19, en risk i många arbetsmiljöer och du som arbetsgivare behöver undersöka och bedöma hur denna risk ser ut i just din verksamhet.

Information om systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömninglänk till annan webbplats

Viktiga telefonnummer

Turism- och näringslivschef

Birgitta Svensson
Telefon: 0563-54 10 80
E-post: birgitta.svensson@munkfors.se

Verksamt Värmlands företagsjour

För företag som hamnat i akut kris finns stöd och hjälp att få. Ring jourtelefonen för att prata med personer som svarar på dina frågor, informerar om nationella och regionala stödåtgärder och guidar dig rätt.

Jouren har öppet 10:00-12:00 måndag till fredag

Telefon: 010-831 90 50

Informationsmaterial

Här har vi samlat material som du kan ha nytta av i din verksamhet kopplat till pågående pandemi.

Materialet är fritt fram för alla att använda i sammanhang där påminnelser om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer behövs, som i lunchrum, konferenslokaler eller andra utrymmen där folk vistas och möts.

Affischer

Via affischerna låter vi statsepidemiolog Anders Tegnell sköta snacket. Låt honom påminna om avstånd och handtvätt på din arbetsplats. Affischerna är i pdf, A3-format. Ladda gärna ner och skriv ut.

Bordspratare

Publicering: 2020-03-25 | Ändrat: 2021-02-17
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se