Information till företagare

Näringslivet är hårt pressat med anledning av den rådande situationen med coronaviruset. Nu är det viktigt att vi alla hjälps åt och att företagen får stöd från invånare, andra företagare, organisationer och inte minst det offentliga. Munkfors kommun har beslutat om ett lokalt stödpaket till kommunens företag.

Munkfors kommuns har tagit fram flera åtgärder för att underlätta för kommunens företagare i samband med coronapandemin, bland annat möjlighet:

  • till anstånd/förlängning av betalningstider i ärenden som VA, sophantering, tillstånd och tillsyn
  • till anstånd/förlängning av betalningstider gällande hyra av lokaler hos kommunen och Munkforsbostäder AB
  • att skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska
  • till anstånd/förlängning av betalningstider för fjärrvärme hos Munkfors Energi AB samt
  • att korta ner betalningstider till leverantörer.

Myndighetsutövning, som exempelvis bygglov eller tillstånd inom miljöområdet, sker med stor förståelse för den mycket ansträngda situation som många företag befinner sig i för att minimera riskspridning till riskgrupper. Kommunen planerar och genomför myndighetsutövning utifrån rådande omständigheter. Kommunens miljö-och byggförvaltningen ser även välvilligt på möjligheter med uteserveringar och möjlighet att anordna gatuförsäljning utanför egen butik.

Åtgärderna är inte generella vilket innebär att beslut kommer att tas i varje enskilt fall efter att berörd har kontaktat kommunen eller berört bolag.

Investeringsprojekt fortsätter

Större investeringsprojekt som medför arbetstillfällen för företagen kommer att genomföras enligt plan 2020.

Kontakt

Turism- och näringslivschef

Birgitta Svensson
Telefon: 0563-54 10 80
E-post: birgitta.svensson@munkfors.se

Verksamt Värmlands företagsjour

För företag som hamnat i akut kris finns stöd och hjälp att få. Ring jourtelefonen för att prata med personer som svarar på dina frågor, informerar om nationella och regionala stödåtgärder och guidar dig rätt. Telefontider: 09:00-16:00 måndag till fredag (lunchstängt mellan 12:00-13:00

Telefon: 010-831 90 50

 

Publicering: 2020-03-25 | Ändrat: 2020-11-12
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se