Information på andra språk – information in other languages

Här har vi samlat länkar till myndigheternas information på olika språk om covid-19. Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.

Folkhälsomyndigheten - The Public Health Agency of Sweden
Krisinformation.se - Emergency information from Swedish authorities
Region Värmland - County council governing the territory Värmland
1177 Vårdguiden på olika språk - 1177 Health care guide in other languages
Lättläst information om coronaviruset - Easy to read information
Telefonlinje på olika språk - Telephone line in other languages

Har du frågor om coronaviruset? Ring 08-123 680 00, vardagar 09.00-15.00.
Information om telefonlinjen på svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja och ryska.

Do you have questions about the coronavirus? Call 08-123 680 00, open weekdays 09:00-15:00.
Information is available in Swedish, English, Arabic, Somali, Persian, Dari, Tigrinya, Amharic and Russian.

Stöd vid telefonsamtal

I Sverige finns tre tjänster för dig som behöver hjälp med att ringa telefonsamtal. Till exempel om du behöver ringa 1177 eller 113 13 för att du har frågor om coronaviruset:

Personer som använder svenskt teckenspråk kan använda förmedlingstjänsten Bildtelefoni för att ringa.

Den som har hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, talsvårigheter eller använder punktskrift kan använda förmedlingstjänsten Texttelefoni.

Tjänsten Teletal  är en telefontjänst för alla som behöver stöd under ett telefonsamtal. En tolk kan hjälpa till med:

  • Att tolka otydligt tal och svåra ord.
  • Ge stöd för minnet.
  • Anteckna vad som sägs i samtalet och kan skicka hem det till dig.
  • Hjälpa dig i telefonväxlar.
Publicering: 2020-03-20 | Ändrat: 2022-01-17
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se