Coronaviruset

Munkfors kommun följer utvecklingen av coronaviruset, covid-19, tillsammans med vår säkerhetsavdelning på Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Vi samverkar också med Länsstyrelsen och Region Värmland.

Munkfors kommun tar inte fram några egna rekommendationer utan vi följer och hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för coronavirus. Folkhälsomyndigheten bedömer nu risken för samhällsspridning i landet som mycket hög.

Gå till jobbet eller skolan om du är frisk, stanna hemma om du är sjuk

Alla har ett viktigt egenansvar för att skydda de mest sårbara i samhället. Är du frisk så kan du gå till skola/jobb precis som vanligt. Men vid symtom, även lindriga, på luftvägsinfektion såsom ont i halsen, snuva, hosta eller feber och allmän sjukdomskänsla så ska du stanna hemma.

Om du känner dig frisk behöver du inte stanna hemma, även om du bor med någon som är förkyld.

Råd till dig som är över 70 år

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som är 70 år eller äldre att begränsa sina sociala kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Det gäller även om man känner sig frisk.

Behöver du hjälp att handla?

Ta kontakt med vår förenings- och folkhälsostrateg Malin Lind, 0563-54 10 49. Kommunen förmedlar kontakt med föreningar som hjälper till att handla.

Förskola och skola

Munkfors kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppmanar alla barn och elever samt lärare med förkylningssymtom att stanna hemma. Våra skolor och förskolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska elever.

Förberedelser för eventuell stängning av grundskolor

Någon rekommendation för stängning av grundskolor finns inte i nuläget men vi förbereder för att ett sådant beslut kan komma. Om detta blir aktuellt kommer vi att bedriva förskola och fritids för barn till de vårdnadshavare som jobbar inom samhällsviktiga funktioner.

Besöksförbud på våra boenden

Vi värnar om våra vårdtagare och medarbetare. Från och med onsdag 1 april är det besöksförbud på kommunens äldreboenden. Tack för visad hänsyn! Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef för respektive boende.

Publicering: 2020-03-20 | Ändrat: 2020-09-15
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se