Samhällsorientering – för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ger dig viktig information - för en bra start i Sverige.

Det handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är gratis!

Kursinnehåll

Åtta teman ingår i kursen:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Vem kan gå kursen?

Samhällsorienteringen är för dig som är
ny i Sverige och

  • har en etableringsplan
  • eller är anhöriginvandrare

Anmälan

Du kan anmäla dig genom att kontakta oss.
Munkfors kommuns kontaktcenter: 0563-54 10 00.

Publicering: 2017-11-20 | Ändrat: 2018-04-26
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se