Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Om du har hamnat i ekonomiska svårigheter och provat alla andra möjligheter att själv lösa situation kan du ansöka om försörjningsstöd hos socialtjänsten för att klara av de viktigaste utgifterna som mat och hyra.

Vem som helst kan under en period hamna i ekonomiska svårigheter. Om det händer dig kan du ansöka om stöd och hjälp från socialtjänsten i Munkfors kommun. Biståndet ska täcka det mest nödvändiga som till exempel mat, kläder och boende. Om du har särskilda skäl kan du även få hjälp med andra utgifter.

För att veta om du kan få ekonomiskt bistånd gör socialsekreteraren en utredning. Vid en utredning samlar socialsekreteraren in information om hur din ekonomi ser ut och gör en behovsprövning. Det betyder att socialsekreteraren ställer frågor och samlar in handlingar som kan bekräfta hur din ekonomi ser ut, till exempel kontoutdrag och lönespecifikationer. I utredningen räknas inkomsterna för dig och de du bor med ihop och ser på vilka kostnader du/ni har. Socialsekreteraren kontrollerar dina uppgifter med till exempel försäkringskassan, a-kassan, bilregistret och arbetsgivare och behöver ditt godkännande för att göra det. Om du inte går med på det kan det bli svårt eller omöjligt att göra en behovsprövning.

Ansökan om ekonomiskt bistånd

För att kunna få ekonomiskt bistånd måste du ansöka om det hos kommunen. Det första steget innan du gör en ansökan är att kontakta socialtjänsten via kontaktcenter på telefon 0563-54 10 00 måndag – fredag klockan 09.00-10.00 för att boka ett första möte. Glöm inte att tala om ifall du behöver tolk. Om du bor med någon (sambo, registrerad partner, make/maka) måste ni göra ansökan ihop.

På det första mötet går du och en socialsekreterare igenom din ekonomiska situation och dina förutsättningar för att lösa problemet. Men för att socialsekreteraren ska kunna göra en rättvis bedömning är det viktigt att du lämnar exakta uppgifter om din och din familjs ekonomi. Vi ser helst att du gör din ansökan via vår e-tjänst ”Ansökan om ekonomiskt bistånd”.

Du kan även få hjälp att fylla i en ansökan på mötet eller fylla i ansökningsblanketten ”Ansökan om försörjningsstöd” direkt på webben, skriva ut den och ta med den till mötet med socialsekreteraren. Glöm inte att skriva under ansökan!

Behöver jag göra något innan jag ansöker om ekonomiskt bistånd?

Innan du ansöker om socialbidrag ska du se till att du ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa. Inför mötet med socialsekreteraren får du hemskickat information om ekonomiskt bistånd och en lista på vilka handlingar du ska ta med för att bekräfta hur din ekonomi ser ut. Är ni två som ansöker om ekonomiskt bistånd ska ni båda ha med dessa handlingar.

 • Legitimation
 • Om du inte är svensk medborgare måste du ta med dig ditt uppehållstillstånd
 • Inkomstverifikationer för de tre senaste månaderna
 • Utgiftsverifikationer för de tre senaste månaderna
 • Läkarintyg, om du är sjukskriven och läkarintyg finns
 • Handlingsplan från arbetsförmedlingen om du är arbetslös och en förteckning över de jobb du sökt
 • Eventuellt hyreskontrakt för bostaden

Hur lång tid tar en ansökan?

Munkfors kommuns målsättning är att du ska få en tid för personligt möte med socialsekreterare inom två veckor från din första kontakt med socialtjänsten.
När en ansökan om ekonomiskt bistånd lämnats in och socialtjänsten inlett en utredning kan det ta upp till sju arbetsdagar innan ett beslut kan fattas. Men observera att de sju arbetsdagarna börjar räknas först när ansökan är komplett, det vill säga att du har lämnat in alla de uppgifter som krävs för att socialtjänsten ska kunna fatta ett beslut.

Hur mycket pengar kan jag få?

Allt ekonomiskt bistånd är uträknat enligt en riksnorm som är densamma i hela Sverige. Riksnormer beräknas efter hur många personer som finns i hushållet och riksnormen för barn är olika beroende på barnens ålder.

När kan jag få avslag på ansökan?

Du har alltid rätt att få ett beslut gällande ekonomiskt bistånd, oavsett om det är ett beviljande eller ett avslag. Om du skulle få ett avslag på din ansökan har du möjlighet att överklaga kommunens beslut till Förvaltningsrätten i Karlstad. Hur du går tillväga för att överklaga kommunens beslut står i beslutet som du får skickat hem till dig.
Observera att kommunen är skyldig att hjälpa dig med en eventuell överklagan.

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du sakna inkomster eller ha inkomster som gör att du hamnar under skälig levnadsnivå samt att du har uttömt alla andra möjligheter. Situationer när ett avslag kan bli aktuellt är exempelvis om du:

 • har haft inkomster som motsvarar riksnormen man valt att lägga inkomsterna på annat,
 • äger tillgångar som till exempel bil, besparingar, fonder, aktier m.m.,
 • är arbetssökande men inte aktivt söker jobb eller
 • saknar en gällande sjukskrivning.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till munkfors.se

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Socialsekreterare via kontaktcenter

Telefon: 0563-54 10 00
Telefontid: 09.00-10.00 måndag – fredag

Publicering: 2020-03-09 | Ändrat: 2020-12-23
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se