Krismottagning

Krismottagningen finns för kvinnor och män som behöver hjälp med svårigheter och problem i nära relationer. Hit kan du också vända dig om du är utsatt för våld eller har problem med din aggressivitet. Det går bra att ringa och lämna ett meddelande eller sms:a oss så ringer vi upp. Behöver du akut hjälp ska du ringa 112. För att tipsa eller anmäla ett brott ska du ringa polisen telefon på 114 14.

Krismottagningen vänder sig till kvinnor och män som behöver hjälp att komma vidare ur svårigheter som berör de nära relationerna. Vid förändringar och kriser under livets olika skeden kan man behöva professionell hjälp. Det kan handla om:

• Konflikter inom familjen, svårigheter i föräldrarollen, separation eller otrohet.
• Yttre påfrestningar som arbetslöshet eller sjukdom kan också påverka relationerna med andra.
• Olösta konflikter med föräldrar och syskon under den egna barndomen kan ofta ställa till problem i de relationer man skapat som vuxen. Långvariga olösta konflikter mellan de vuxna skapar otrygghet hos barn.

Våld i nära relationer

Krismottagningen vänder sig också till dig – man eller kvinna – som har problem med aggressivitet. Om du är utsatt eller har blivit utsatt för våld, eller själv använt våld eller använder våld av något slag, är det extra viktigt att söka hjälp. Allt våld skrämmer och skadar den som blir utsatt — särskilt barn — men våldet skadar också den som använder det.

Hur definieras våld?

Våld är allt användande av eller hot om fysiskt, materiellt, ekonomiskt, psykiskt och sexuellt tvång i avsikt att skada, skrämma eller kontrollera någon annan.
På Krismottagningen har vi barnens behov i fokus. Barn som bevittnar våld är utsatta för våld.

Vad kostar det?

Familjerådgivningen och krismottagningarna är en samverkan mellan Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors med huvudmottagning i Munkfors och filial i Torsby. Det går bra att ringa och lämna ett meddelande eller sms:a oss så ringer vi upp. För alla fyra kommunerna gäller en avgift för familjerådgivning och krismottagning på 150 kronor per bokat samtal. Möjlighet till avgiftsbefrielse finns.

Kontakt

Familjerådgivning och krismottagning
Besöksadress: Tallåsvägen 6A-D, Munkfors

Maria Oregren, familjerådgivare
Mail: maria.oregren@munkfors.se
Telefon: 0563-54 12 26, 0761-387107

Gunnar Iverhagen, familjerådgivare
Mail: gunnar.iverhagen@munkfors.se
Telefon: 0563-54 12 27, 0706-621126

Yvonne Nicander, familjerådgivare
Mail: yvonne1.nicander@munkfors.se
Telefon: 0563-54 12 16, 0761-387810

Observera att vid kontakt via e-post så råder inte Familjerådgivningens sekretess.

Publicering: 2017-01-19 | Ändrat: 2019-03-01
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se