Familjerådgivning

Alla kan någon gång uppleva svårigheter och problem i nära relationer med en partner eller andra familjemedlemmar. Vi erbjuder kvalificerad samtalsbehandling, som en möjlighet att förbättra och reparera förhållandet.

I ett nära förhållande kan man ställas inför svåra prövningar där det behövs professionell hjälp för att kunna gå vidare, oavsett om det handlar om att leva ihop eller bryta upp. Arbetslöshet, sjukdom, otrohet eller ofrivillig barnlöshet är exempel på några orsaker som ofta utgör påfrestningar i en relation.
Familjerådgivningen har barnets behov i fokus i sitt arbete. Vid en eventuell separation kan Familjerådgivningen medverka till att stödja ett gemensamt föräldraansvar så att effekterna mildras för både vuxna och barn.

Hur söker jag familjerådgivning?

Familjerådgivningen och krismottagningen är en samverkan mellan Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors med huvudmottagning i Munkfors och filial i Torsby. Alla som bor i någon av kommunerna är välkomna att kontakta oss. Det räcker att en i paret bor i någon av dessa kommuner.  För familjerådgivning gäller en avgift på 150 kr per samtal. Möjlighet till avgiftsbefrielse finns.

Kan man få förtur?

Par med barn under tre år och par som väntar barn, erbjuds förtur till mottagningen. Förtur gäller även vid akut kris och när relationen brutit samman på grund av våld. Våld är allt användande av eller hot om fysiskt, materiellt, ekonomiskt, psykiskt och sexuellt tvång i avsikt att skada, skrämma eller kontrollera någon annan.

Personal med lång erfarenhet

Vi som arbetar på Familjerådgivningen har grundutbildning som socionom eller annan likvärdig utbildning med kvalificerad vidareutbildning och lång erfarenhet. Verksamheten omgärdas av sträng sekretess och mottagningen finns därför i separata lokaler, avskilda från annan kommunal verksamhet. Som sökande kan man vara anonym.

Goda familjerelationer

Familjerådgivningen är en lagstadgad rättighet för varje kommuninvånare och har som mål att bidra till goda familjerelationer. Familjerådgivningen har även som uppgift att informera och förmedla kunskap om samlevnad, livskriser och relationsproblem. Målsättningen med utåtriktat arbete är att nå människor i ett tidigt skede, som led i kommunens folkhälsoarbete.

Kontakt

Familjerådgivning och krismottagning
Besöksadress: Kyrkogatan 8, Munkfors

Maria Oregren, familjerådgivare
Mail: maria.oregren@munkfors.se
Telefon: 0563-54 12 26, 0761-387107

Gunnar Iverhagen, familjerådgivare
Mail: gunnar.iverhagen@munkfors.se
Telefon: 0563-54 12 27, 0706-621126

Yvonne Nicander, familjerådgivare
Mail:  yvonne1.nicander@munkfors.se
Telefon: 0563-541216, 076-1387810

Observera att vid kontakt via e-post så råder inte Familjerådgivningens sekretess.

Publicering: 2016-02-04 | Ändrat: 2019-04-01
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se