Kontaktfamilj

I bland kan behöva stöttning till följd av händelser eller situationer som uppstått i livet. Då har man möjlighet att ansöka om en kontaktfamilj till sitt barn.

En kontaktfamilj är en frivillig insats vars syfte är att barnet ska få vistas i en annan miljö eller att föräldrarna behöver avlastning för att underlätta vardagen. Anledningarna kan vara många och det beslutas individuellt om vem eller vilka som kan ha rätt till en kontaktfamilj. Är man intresserad eller vill veta mer om vad det innebär att ha en kontaktfamilj för sitt eller sina barn, kan man kontakta kommunens socialsekreterare, som nås via kommunens växel. Det numret kan du också använda om det är så att du är intresserad av hur man blir kontaktfamilj.

Kontakt

Telefon: 0563-54 10 00

Publicering: 2016-01-13 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se