Socialtjänsten i Munkfors

Varje kommun i Sverige har en socialtjänst vars uppgift är att ge stöd och hjälp till den enskildes resurser med målet att den enskilde ska kunna vara självständig.

Medarbetare på socialtjänsten arbetar med att utreda vilka behov som kan finnas. Medarbetarna fattar också beslut om vilket stöd som den enskilde kan behöva. Om du, en familjemedlem eller någon i din närhet är i behov av stöd är ett första steg att kontakta en socialsekreterare på socialtjänsten. Behovet av stöd kan gälla till exempel missbruksproblematik eller en bråkig vardag hemma. Behovet av stöd kan också bero på att du har begått ett brott eller har ekonomiska bekymmer.

Munkfors utvecklar

Tillväxtverket beviljade under 2018 projektet Munkfors utvecklar 4,8 miljoner kronor. Kommunen använder pengarna till att stärka den sociala och ekonomiska utvecklingen i kommunen under en treårsperiod. En del i projektet är att kommunen ska satsa på öppenvården eftersom Munkfors kommun vill kunna stärka personer som behöver extra stöd för att komma ut i arbetslivet. Pengarna ska också gå till att skapa utbildningsplatser till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Insatsen riktar sig till ungdomar, kvinnor som aldrig varit ute på arbetsmarknaden, funktionshindrade och personer som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid.

Kontakt

Socialtjänsten når du via kommunens kontaktcenter.
Telefon: 0563-54 10 00
Socialsekreterarna har telefontider måndag-fredag klockan 09.00-10.00

Vid akut behov av hjälp när socialtjänsten är obemannad ringer du socialjouren.
Telefon: 073-461 43 28
Socialjourens telefontid är vardagar klockan 17.00-08.00 och dygnet runt på helger.

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-03-06
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se