Missbruk och beroende

Missbruk kan vara allt från narkotika och alkohol till läkemedel. Det viktigaste är att man själv vill få till en förändring. Här kan du ta del av information om vilket stöd som finns att tillgå i Munkfors kommun.

Är du beroende, eller medberoende, kan du ha rätt till stöd i form av samtal eller behandlingar. Ett första steg i detta är att kontakta kommunens missbrukshandläggare. Detta nummer når du via kommunens växel; 0563-54 10 00. Därefter bokar man in ett första möte för att få en bild över den aktuella situationen. Nästa steg kan vara ett möte med kommunens drog/KBT-terapeut och därefter kan en behandling bli aktuell, utifrån vad missbrukshandläggare kommer fram till tillsammans med den enskilde.

Anhörigstöd

Att vara medberoende, det vill säga att man lever nära en missbrukare, kan man också få stöd. Att vara medberoende kan vara lika – eller ännu mer – påfrestande än missbrukaren själv kan uppfatta situationen. Som medberoende kan du har rätt att få stöttning genom samtalsterapi, både enskilt och i grupp.

Mer information om anhörigstöd

Viktiga länkar

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se