Försörjningsstöd

Om man har svårigheter med den egna försörjningen kan man få ett försörjningsstöd tillfälligt beviljat av den kommun man är bosatt i.

Har man hamnat i en ekonomiskt svårlöslig situation, där man själv gjort allt för att försöka lösa situationen, kan man ha rätt att få ett försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag) av kommunen. Försörjningsstöd är ett tillfällig ekonomiskt hjälp man kan få av kommunen om man har svårt att klara den egna försörjningen. Försörjningsstöd beviljas en månad i taget och rätten till detta prövas individuellt. Försörjningsstödet är just ett stöd och målet är att den enskilde ska kunna återgå till att försörja sig själv.

Vilka utgifter ska ett försörjningsstöd bland annat täcka?

  • Mat
  • Kostnader för boende
  • Förbrukningsvaror
  • Kläder
  • Hemförsäkring
  • Hushållsel
  • Hygienartiklar
  • Fackliga avgifter

Beloppet som betalas ut är individuellt uträknat beroende på hur många som ska omfattas av stödet. Enligt Socialstyrelsens består försörjningsstödets omfattning dels av riksnormen, dels av skäliga kostnader utanför riksnormen. I riksnormen ligger kostnader som är någorlunda lika för alla. Till exempel ingår kostnader för mat, kläder och hygien. Skäliga kostnader utanför riksnormen som kan bli aktuella är exempelvis boende, hushållsel, hemförsäkring och fackliga avgifter.

Här kan du läsa riktlinjerna för ekonomiskt bistånd

Överklaga beslut

Har du fått avslag på din ansökan och inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga. En överklagan sker då till förvaltningsrätten. Läs mer på förvaltningsrättens webbplats.

Mer information om försörjningsstöd hittar du på Socialstyrelsens webbplats

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2019-03-06
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se