Hoppa till huvudinnehåll

Funktionell familjeterapi och Komet

Funktionell familjeterapi och Komet är de föräldrastödsprogram som Socialstyrelsen rekommenderar att kommuner ska erbjuda familjer med barn som har utagerande beteenden/beteendeproblem och en hög konfliktnivå i hemmet.

Beteendeproblem, stökiga hemförhållanden och bristande skolgång ökar riskerna för framtida kriminalitet, ohälsa, våld och arbetslöshet. Riskfaktorerna minskas genom skyddsfaktorer så som varma relationer, att barnet trivs och når målen i skolan, har en meningsfull och inkluderande fritid.

Syftet med Komet och FFT är att öka andelen positivt samspel och därigenom stärka relationerna mellan barn och vuxen, samt att minska risken för att barnen utvecklar allvarligare problem på lång sikt.

Alla offentliga aktörer har ansvar för att göra barnkonventionen allmänt känd bland både vuxna och barn, men också ansvar för att säkerställa att föräldrar har den kunskap och kompetens de behöver för att se till barnets rättigheter.

Föräldrastöd kan bland annat bidra till barnens, enligt barnkonventionens lagstadgade, rättigheter på följande punkter:

  • Barn har rätt till liv och utveckling och inget barn får diskrimineras.
  • Föräldrarna ska ge barnet vägledning och råd, men också lyssna på barnet och ta hänsyn till dennes tankar.
  • Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnet och de ska sätta barnets bästa främst.
  • Föräldrar har rätt till stöd från samhället.

FFT

Funktionell familjeterapi, FFT, är en manualbaserad insats för familjer med ungdomar, 11-18 år, med utagerande beteendeproblematik, begår brott, har hög skolfrånvaro eller missbrukar. Det kortsiktiga syftet är att förbättra relationerna och kommunikationen i familjerna. Långsiktigt är syftet att ungdomens antisociala beteende ska upphöra.

Komet

Komet är en förkortning för kommunikationsmetod och är ett utbildningsprogram för familjer med barn i åldrarna 3-11. Målet med programmet är att ge föräldrarna verktyg till en bättre kommunikation med barnen som leder till mindre bråk och konflikter hemma.

För frågor och ansökan, kontakta:

foraldrastod@munkfors.se
0563-54 10 36

Publicering: 2023-02-28 | Ändrat: 2023-03-01
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se