Familjerådgivning

Alla kan få problem i sin relation. Hos familjerådgivningen i Munkfors kommun kan ni som par eller familj få hjälp att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter.

Alla kan någon gång ställas inför svåra prövningar i sin relation. Ibland behöver ni professionell hjälp för att kunna gå vidare, oavsett om det handlar om att leva ihop eller bryta upp. Några exempel på påfrestningar som kan leda till problem i en relation är arbetslöshet, sjukdom, otrohet eller ofrivillig barnlöshet.

Familjerådgivningen fokuserar på barnets behov i sitt arbete. Vid en separation kan familjerådgivningen stödja ett gemensamt föräldraansvar så att effekterna av separationen mildras för båda parterna men även för eventuella barn.

Hur söker jag familjerådgivning?

Familjerådgivningen är en samverkan mellan Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors. Huvudmottagningen finns i Munkfors men det finns också en filial i Torsby. Alla som bor i någon av kommunerna är välkomna att kontakta oss men det räcker att en i paret bor i någon av dessa kommuner för att båda ska ha rätt till familjerådgivning.  För familjerådgivning gäller en avgift på 150 kr per samtal men möjlighet till avgiftsbefrielse finns. Du ansöker om familjerådgivning genom att ringa någon av familjerådgivarna direkt, skicka e-post till någon av familjerådgivarna eller genom att kontakta kommunens kontaktcenter.

Vad är familjerådgivningen?

Familjerådgivning är en lagstadgad rättighet för varje kommuninvånare och har som mål att bidra till goda familjerelationer. Familjerådgivningen har även som uppgift att informera och förmedla kunskap om samlevnad, livskriser och relationsproblem.

Medarbetarna på familjerådgivningen har grundutbildning som socionom eller annan likvärdig utbildning med kvalificerad vidareutbildning och lång erfarenhet. Verksamheten arbetar under sträng sekretess och mottagningen finns därför i separata lokaler, avskilda från annan kommunal verksamhet. Som sökande till familjerådgivningen kan du vara anonym.

Kan jag få förtur?

Par med barn under tre år och par som väntar barn erbjuds förtur till mottagningen. Förtur gäller även vid akut kris och när relationen brutit samman på grund av våld. Våld är allt användande av eller hot om fysiskt våld, materiellt, ekonomiskt, psykiskt eller sexuellt tvång i avsikt att skada, skrämma eller kontrollera någon annan.

Kontakt

Familjerådgivare

Maria Oregren
Telefon: 0563-54 12 26
E-post: maria.oregren@munkfors.se

Gunnar Iverhagen
Telefon: 0563-54 12 27
E-post: gunnar.iverhagen@munkfors.se

Yvonne Nicander
Telefon: 0563-54 12 16
E-post:  yvonne1.nicander@munkfors.se

Observera att vid kontakt via e-post så råder inte familjerådgivningens stränga sekretess!

Familjerådgivningens besöksadress

Kyrkogatan 8, Munkfors.
Öppettider: måndag-torsdag samt varannan fredag (ojämna veckor) 09.00-17.00.

Publicering: 2016-02-04 | Ändrat: 2020-09-14
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se