Hoppa till huvudinnehåll

Familjehem

Ett familjehem öppnar sitt hem och sin familj för barnet, delar det med barnets föräldrar och samarbetar med socialtjänsten.

Familjehem är helt vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. Föräldrarna kanske lider av någon sjukdom, har missbruksproblem eller inte kan ta hand om sitt barn av andra orsaker.
Första steget i en sådan situation är att se om släktingar eller andra närstående kan gå in och bli familjehem för barnet. Men om det inte finns något lämpligt hem i barnets närhet kan barnet flytta till ett familjehem som socialtjänsten rekryterar. Ofta ger föräldrarna sitt samtycke, men det förekommer också att socialnämnden beslutar att placera ett barn i familjehem mot föräldrarnas vilja.

Familjehemmets ansvar

Hemmet som barnet kommer till har ansvaret för den dagliga omsorgen om barnet. Men socialtjänsten finns alltid till hands för vägledning och följer regelbundet upp hur barnet har det. Barnet kan också vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

Barn som bor i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och övrig släkt. Tanken är att familjehemmet ska komplettera barnets ursprungliga familj, inte ersätta den. Därför är samarbetet med barnets familj en viktig del i uppdraget.

Ett familjehemsuppdrag involverar hela familjen. Därför måste familjens eventuella egna barn vara delaktiga och positivt inställda till att det kommer ett nytt barn till familjen.

Behöver du ett familjehem?

Har du och ditt barn behov av en familj som tar hand om barnet på heltid under en kortare eller längre period? Då kan du kontakta socialtjänsten via kommunens kontaktcenter.

Vill du bli familjehem?

För att vara familjehem behövs ingen särskild utbildning. Men det är viktigt att ni har en stabil livssituation och har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Om du och din familj vill bli familjehem utreder Munkfors kommun er situation. I utredningen ingår hembesök och kontroll i olika register. Utredningen görs för att bedöma om ni passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer.

Om du vill läsa mer om att vara familjehem kan du besöka Socialstyrelsens webbplats, mininsats.se.

Kontakt

Socialsekreterare

Du når ansvarig socialsekreterare via kontaktcenter. Socialsekreterarna har telefontid 09:00-10:00 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Publicering: 2020-03-06 | Ändrat: 2020-09-15
Sidansvarig: Helena Olsson | helena.olsson@munkfors.se