Dödsboanmälan

Om dödsboet saknar tillgångar för att täcka begravningskostnaderna kan man ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen.

När du mister en närstående ställs du inte bara inför sorg och saknad, utan också inför en del praktiska problem att hantera. Det är vanligt att man anlitar en begravningsbyrå för de praktiska frågorna kring dödsfallet och begravningsceremonin. Begravningsbyråer erbjuder ofta hjälp även med juridiska aspekter kring arv och alla de avslut (försäkringar, ägande, avtal, abonnemang och prenumerationer) som ett dödsfall för med sig.

Om dödsboet saknar tillgångar för att täcka begravningskostnaderna kan man ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen. Som ett underlag måste då en dödsboanmälan lämnas in – den ersätter i detta fall en bouppteckning. Kommunens dödsbohandläggare kan ge mer information om dödsboanmälan och begravningshjälp.

Kontakt

Jolanta Nowicka
Telefon:  0563-54 11 49
Mail: jolanta.nowicka@munkfors.se

Publicering: 2016-02-09 | Ändrat: 2016-04-15
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se