Arbetsmarknadsenheten resurscenter

På arbetsmarknadsenheten resurscenter, arbetar man för att motverka arbetslöshet i samarbete med bland annat arbetsförmedling och socialtjänsten.

Uppgiften för arbetsmarknadsenhetens resurscenter är att hjälpa personer till en egen försörjning i samråd med andra aktörer. Detta sker genom vägledning, utbildning och flexibla lösningar mellan inskrivna på AME och myndigheter.

Målsättningen

Vår målsättning är att finna lösningar för de som är i behov av vår hjälp och se till att man så snabbt som möjligt ska få en sysselsättning, praktik eller en annan åtgärd som ska leda framåt till en egen försörjning.

Kontakt

Laxholmsvägen 6
684 31 Munkfors
Telefon: 0563-54 12 14

Publicering: 2016-01-26 | Ändrat: 2016-04-12
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se