Överförmyndarnämnden

Munkfors kommun har gemensam överförmyndarnämnd med Forshaga, Hagfors, Kil och Grums kommun. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om god man och förvaltare.

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Sedan 1 januari 2011 ingår Munkfors kommun i en kommungemensam överförmyndarnämnd bestående av Forshaga, Grums, Hagfors och Kil. Nämnden består av fem politiker från de samverkande kommunerna. Överförmyndarkontoret finns i Forshaga och alla överförmyndarärenden som berör någon som är bosatt i någon av kommunerna handläggs vid kontoret i Forshaga.

Kontakt

Storgatan 52
Box 93
667 22 Forshaga
Telefon: 054-17 20 00
Telefon- och mottagningstider: måndag-onsdag 10.00-12.00 och torsdag 13.00-15.oo.
Mail: ofn@forshaga.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2019-07-08
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se