Personlig assistans

Vid omfattande funktionsvariation kan man, innan en ålder av 65 år är uppnådd, ansöka om personlig assistans.

Har man betydande svårighet att klara av det vardagliga livet till följd av en funktionsvariation, kan man ha rätt till personlig assistans. När man har beviljats stöd erhåller man ersättning från kommunen och Försäkringskassan som ska täcka kostnaderna för insatserna. Man får själv bestämma vem som ska utföra insatsen; antingen genom kommunen eller genom ett ekonomiskt stöd som innebär att man själv blir arbetsgivare.

Ansökan om personlig assistans gör man till både Munkfors kommun och Försäkringskassan.

Kontakt

Helena Eriksson, LSS-handläggare
Telefon: 0563-54 11 47
Mail: helena.eriksson@munkfors.se

Publicering: 2016-01-12 | Ändrat: 2019-03-01
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se