Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som de anhöriga får avlastning.

Korttidsvistelse beviljas i första hand för barn och unga som bor i föräldrahemmet. Insatsen är vanligtvis en regelbunden insats som ges några dygn per månad men kan även vara som en lösning i situationer som inte kunnat förutses eller vid tillfälliga behov.

Ansöker om korttidsvistelse gör man till Munkfors kommuns LSS-handläggare

Publicering: 2016-01-12 | Ändrat: 2017-09-08
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se