Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år är en förlängd fritidsverksamhet som anordnas i anslutningen till skoldagens slut.

Barn över 12 år, som inte kan vara hemma själv efter skoldagens slut eller under lovdagar, kan beviljas korttidstillsyn. Det vill säga en förlängd fritidsverksamhet.

Ansökan görs via kommunens LSS-handläggare

Publicering: 2016-01-12 | Ändrat: 2017-09-08
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se