Boende i familjehem

Barn och ungdomar som har en funktionsvariation, och som inte kan bo hos föräldrarna, kan ansöka om att bo i ett så kallat familjehem

Familjehem innebär att man tar emot ett eller fler barn eller ungdomar. Kravet för att bli familjehem är att man ska erbjuda en trygg, varm och stabil familjesituation. Ersättning utgår. Man ansöker om insatsen genom att kontakta kommunens LSS-handläggare. Du som är intresserad av att bli familjehem kan kontakta enhetschefen för LSS.

Munkfors kommun söker löpande familjer och personer för olika typer av uppdrag.. Alla familjer och personer utreds innan de kan erbjudas ett uppdrag från oss.

Kontakt

Anna Hedlund, enhetschef LSS
Telefon: 0563-54 12 03
Mail: anna.hedlund@munkfors.se

Publicering: 2016-01-12 | Ändrat: 2017-09-08
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se