Anhörigstöd

För att orka hjälpa en nära anhörig behöver man ibland själv hjälp och stöd i sin situation. Då kan man ha rätt till anhörigstöd.

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen erbjuda stöd för att underlätta för den som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Kommunens anhörigstöd är inte kopplat till någon specifik sjukdom eller diagnos, inte heller ålder eller viss typ av funktionsvariation.

Vilket stöd kan man få?

Vilken typ av stöd man kan få beror på vilka behov man har och vilken livsituation man befinner sig i. Exempel på anhörigstöd  kan vara avlösning i hemmet om man har ärenden som behöver uträttas och den man vårdar inte kan lämnas ensam hemma. En annan typ av stöd är samtalskontakt, enskilt eller i grupp där man träffar andra anhöriga.

Kontakt

Munkfors kommun
Telefon: 0563-54 10 00
Mail: kommun.munkfors@munkfors.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2017-03-06
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se