Trygghetsboende

Trygghetsboendet är en boendeform för dig som är 70 år eller äldre och som vill ha ökad trygghet och gemenskap i anslutning till ditt hem. Här finns tillgång till gemensamma lokaler, där man kan äta mat tillsammans, ordna festligheter eller dricka en kopp kaffe och prata med någon av grannarna.

Det finns till trygghetsboendet knutet en värd/värdinnefunktion som ansvarar för boendets gemensamhetsutrymmen. Värden/värdinnan anordnar också enklare gemensamma aktiviteter för dem som bor i trygghetsboendet. Värden/värdinnan finns tillgänglig några timmar varje vardag. För närvarande 10:00-12:30 och 13:00-15:00.

Trygghetsboendet är ett ordinärt boende

För att kunna få lägenhet i trygghetsboendet på Tallåsvägen ska endera du eller någon annan i hushållet vara 70 år eller äldre och/eller ha en fysisk funktionsvariation och vara över 60 år. Trygghetsboendet ska inte förväxlas med ett äldreboende, där det krävs ett särskilt beslut enligt socialtjänstlagen för att få plats. Hemtjänst och trygghetslarm ingår inte i bostaden utan ansöks vid behov om hos kommunens biståndshandläggare.

Om hemtjänsten

Personalens uppgift är att ge vård och omsorg till de hyresgäster som har beslut från biståndshandläggare om detta. Hemtjänstens personal har inga allmänna serviceuppdrag gentemot hyresgästerna. Hyresgäster som har behov av vård- och omsorgsinsatser ska vända sig till kommunen biståndshandläggare för bedömning och beslut om det finns rätt till exempelvis hemtjänst.

Kontakt

Trygghetsboendet ligger på Tallåsvägen. Gemensamhetslokalen ligger på Tallåsvägen 10.
Telefon till våra värdar: 0563-54 12 42.

Publicering: 2016-06-02 | Ändrat: 2020-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se