En äldre person i en rödbrun väst sitter vid ett runt bord. Framför den personen sitter en yngre person i en vit skjorta vid ett piano. Båda personerna sitter med ryggen mot kameran.

Trygghetsboende

Trygghetsboendet är en boendeform för dig som är 70 år eller äldre och som vill ha ökad trygghet och gemenskap i anslutning till ditt hem.

Boende på trygghetsboendet får tillgång till gemensamma lokaler, där ni kan äta mat tillsammans, ordna festligheter eller dricka en kopp kaffe och prata med någon av grannarna. Det finns också  en värd- och värdinnefunktion knutet till trygghetsboendet som ansvarar för boendets gemensamhetsutrymmen. Värden eller värdinnan anordnar också enklare gemensamma aktiviteter för dem som bor i trygghetsboendet. Värden eller värdinnan finns tillgänglig några timmar varje vardag. För närvarande 10:00-12:30 och 13:00-15:00.

Ansöka om plats på trygghetsboendet

För att kunna få lägenhet i trygghetsboendet ska du eller någon annan i hushållet vara 70 år eller äldre. Det är också möjligt att få en lägenhet i trygghetsboendet om du eller någon annan i hushållet har en fysisk funktionsvariation och är över 60 år. Du ansöker om en plats på trygghetsboendet genom att fylla i blanketten ”Ansökan om lägenhet på trygghetsboendet” som du kan fylla i här på webben och skriva ut eller genom att kontakta handläggare på Munkfors kommun. Blanketten finns även i vårt blankettarkiv här på webbsidan.

Trygghetsboendet ska inte förväxlas med ett äldreboende, där det krävs ett särskilt beslut enligt socialtjänstlag (2001:453) för att få plats.
Hemtjänst och trygghetslarm ingår inte i bostaden utan ansöks vid behov om hos kommunens biståndshandläggare.

Hemtjänst på trygghetsboendet

Hemtjänstens personal har inga allmänna serviceuppdrag gentemot hyresgästerna. Personalens uppgift är att ge vård och omsorg till de hyresgäster som har beslut från biståndshandläggare om detta. Hyresgäster som har behov av vård- och omsorgsinsatser ska vända sig till kommunen biståndshandläggare för bedömning och beslut om det finns rätt till exempelvis hemtjänst. Biståndshandläggare når du via kommunens kontaktcenter på telefon 0563-54 10 00 vardagar mellan klockan 08:30- 09:30.

Kontakt

Biståndshandläggare

Du når ansvarig biståndshandläggare via kontaktcenter. Biståndshandläggarna har telefontid 08:30-09:30 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 18

Värdar på trygghetsboendet

Telefon: 0563-54 12 42 

Besöksadress

Tallåsvägen 8
684 30 Munkfors

Gemensamhetslokalen ligger på Tallåsvägen 10.

Publicering: 2016-06-02 | Ändrat: 2020-09-15
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se