Korttidsplats

I Munkfors finns det korttidsplatser och växelvård på Tallåsvägen i anslutning till äldreboendet Björkbacken.

Ibland kan man, av olika anledningar, vara i behov av en korttidsplats. En korttidsplats kan exempelvis bli aktuell efter exempelvis en sjukhusvistelse, när anhöriga behöver avlastas eller om man befinner sig i livets slut.

Vilja beviljas en korttidsplats?

Det är biståndshandläggaren som beslutar om korttidsplatser

Kontakt

Tallåsvägen 6
684 30 Munkfors
Petra Kvarnström, enhetschef
Telefon: 0563-54 12 24
Mail: petra.kvarnstrom@munkfors.se

Publicering: 2016-01-08 | Ändrat: 2019-03-01
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se