Matdistribution

Har du ingen möjlighet, kanske på grund av en sjukdom eller olycka, att laga mat kan du få mat levererad till dig mot en avgift.

Maten tillagas på Forsnässkolan och levereras sedan ut till kund. Maten levereras varm och tanken är att den ska förtäras direkt när du fått den.

Hantering

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) får varm mat varmhållas i max två timmar (kokt potatis endast en timme). Därefter anses att kvaliteten på maten försämrats så mycket att den inte får serveras, både gällande näringsinnehåll, smak och utseende. Maten ska varmhållas så att den inte understiger 60 grader.

Kontroller

Varje mottagningskök och tillagningskök har rutiner för hur livsmedelshygienen sköts. Detta kontrolleras regelbundet av en miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Biståndsbeslut

Insatsen med varma matlådor är ett biståndsbeslut. Det är biståndshandläggaren som avgör ur många leveranser brukaren behöver per vecka.
Kontakta biståndshandläggare för mer information

Avbeställning

Brukaren avbeställer sin matlåda till de som levererar maten. Därefter meddelar de köket detta senast klockan 10.15 samma dag.

Kontakt

Monica Sonesson-Olsson, kostchef
Telefon: 0563-54 11 11
Mail: monica.sonesson-olsson@munkfors.se

Publicering: 2016-02-09 | Ändrat: 2017-09-08
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se