Hjälpmedel

Munkfors kommun ansvarar för merparten av personliga hjälpmedel för vuxna. Hjälpmedlen är oftast en del i rehabiliteringen och innebär för många att man kan leva ett mer självständigt liv.

Innan förskrivning av hjälpmedel görs alltid en behovsbedömning av arbetsterapeut eller sjukgymnast, det vill säga att man diskuterar vilka problem som finns och hur man kan lösa dessa. Oftast sker detta vid ett hembesök. Detta för att kunna göra bedömningen i en realistisk miljö och för att kunna prova hjälpmedlet där det ska användas.

Munkfors kommun ansvarar för en mängd olika hjälpmedel som behövs för den dagliga livsföringen. Exempel på hjälpmedel som finns är toalettstolsförhöjning, badbräda, rollator eller rullstol. Landstinget ansvarar för vissa hjälpmedel, som exempelvis barnhjälpmedel, syn- och hörselhjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel, kommunikationshjälpmedel och elektriska rullstolar. Kontakta kommunrehabiliteringen för frågor om hjälpmedel.

Kontakt

Kommunrehabilitering
Tallåsvägen 6
684 30 Munkfors

Margareta Högberg, arbetsterapeut
Telefon: 0563-54 10 00
Mail: margareta.hogberg@munkfors.se

Catarina Skagerstrand, arbetsterapaeut
Telefon: 0563-54 10 00
Mail: catarina.s.andersson@munkfors.se

Anna Sarbäck Andersson, sjukgymnast
Telefon: 0563-54 10 00
Mail: anna.sarback@munkfors.se

Publicering: 2016-02-08 | Ändrat: 2019-01-29
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se