Ansöka om äldreomsorg

Här får du information om hur du ansöker om äldreomsorg.

Hur ansöker jag om äldreomsorg?

För att få en plats på ett äldreboende eller få hemtjänst måste en biståndshandläggare ha beslutat att du har rätt till det. För att bo på ett trygghetsboende är det däremot inte nödvändigt med ett beslut från en biståndshandläggare.

En biståndshandläggare tar emot ärendet och i de flesta fall gör handläggaren sedan ett hembesök. Därefter gör biståndshandläggaren en bedömning om vilka insatser som krävs i varje enskilt fall. Bedömningen sker utifrån olika kriterier beroende vilket sorts stöd du ansöker om.

Du kan ansöka via en ansökningsblankett som du kan ladda ner från webben eller genom att ringa en biståndshandläggare. Ansökningsblanketterna kan du fylla i på webben men du måste skriva ut den och signera ansökan innan du skickar in den till kommunen.

Överklaga beslut

Du kan överklaga beslutat som är fattade enligt socialtjänstlag (2001:453) till Förvaltningsrätten. När du fått beslutet har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till utskottet för omsorg och stöd. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat.

Adressen är:
Utskottet omsorg och stöd
Box 13
684 21 Munkfors

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till munkfors.se

Kontakt

Biståndshandläggare

Du når ansvarig biståndshandläggare via kontaktcenter. Biståndshandläggarna har telefontid 08:30-09:30 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-12-23
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se