Ansök om äldreomsorg

Här får du information om hur du ansöker om äldreomsorg.

En biståndshandläggare tar emot ärendet och i de flesta fall görs sedan ett hembesök. Utifrån olika kriterier gör handläggaren sedan en bedömning om vilka insatser som krävs i varje enskilt fall. Ett beslut kommer inom några veckor.

Mer information om riktlinjer biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Hur ansöker man?

För att få en plats på ett äldreboende eller få hemtjänst, krävs ett beslut från biståndshandläggare. För att bo på ett trygghetsboende krävs inte ett beslut från en biståndshandläggare. Ansökan kan göras skriftligt, via eller telefon eller elektroniskt.

Överklaga beslut

Du kan överklaga biståndsbeslut som fattats med stöd av socialtjänstlagen. När du fått biståndsbeslut har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till utskottet för omsorg och stöd. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat.

Adressen är:
Utskottet omsorg och stöd
Box 13
684 21 Munkfors

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till biståndshandläggaren

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2017-09-08
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se