Ansöka om äldreomsorg

Här får du information om hur du ansöker om äldreomsorg.

Hur ansöker jag om äldreomsorg?

För att få en plats på ett äldreboende eller få hemtjänst måste en biståndshandläggare ha beslutat att du har rätt till det. För att bo på ett trygghetsboende är det däremot inte nödvändigt med ett beslut från en biståndshandläggare.

En biståndshandläggare tar emot ärendet och i de flesta fall gör handläggaren sedan ett hembesök. Därefter gör biståndshandläggaren en bedömning om vilka insatser som krävs i varje enskilt fall. Bedömningen sker utifrån olika kriterier beroende vilket sorts stöd du ansöker om.

Ansökan om flera olika stödinsatser kan du göra skriftligt via blanketten ”Ansökan om stödinsatser enligt SoL”, som du kan fylla i på webben och skriva ut, eller via telefon. Glöm inte att skriva under ansökan!

Ansök om särskilt boende skriftligt via blanketten ”Ansökan om särskilt boende enligt SoL”, som du kan fylla i på webben och skriva ut, eller via telefon. Glöm inte att skriva under ansökan!

Ansökan om mattjänst kan göras skriftligt via blanketten ”Ansökan om mattjänst som stödinsats enligt SoL”, som du kan fylla i på webben och skriva ut, eller via telefon. Glöm inte att skriva under ansökan!

Du kan ansöka om plats på trygghetsboendet via blanketten ”Ansökan om plats på trygghetsboende”, som du kan fylla i på webben och skriva ut, eller via telefon. Glöm inte att skriva under ansökan!

Alla blanketter går även att ladda ner via vårt blankettarkiv här på webbsidan.

Överklaga beslut

Du kan överklaga beslutat som är fattade enligt socialtjänstlag (2001:453) till Förvaltningsrätten. När du fått beslutet har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till utskottet för omsorg och stöd. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat.

Adressen är:
Utskottet omsorg och stöd
Box 13
684 21 Munkfors

Ladda hem: Mer information om riktlinjer biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Kontakt

Biståndshandläggare
Telefon: 0563-54 10 00 (kontaktcenter)
Biståndshandläggarna har telefontid 08:30-09:30 måndag – fredag.

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-05-19
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se