Hoppa till huvudinnehåll

Nu skyddas skolskogen

Munkfors kommun har bytt ett markområde i Ransäter (Ransätertorp 1:2) mot ett tätortsnära skogsområde i Munkerud och ett i Haglund. I Munkerud innehåller skogsområdet Munkerudsskolans och Lillmunkens skolskog. Genom detta skyddas skolskogen från avverkning och förhoppningen är att skolan kan bli ändå mer aktiva i användningen av sin skolskog med mer utomhuspedagogik och naturupplevelse för våra barn och ungdomar.

I Munkfors kommunens översiktsplan står det att kommunen ska verka för att alla skolor ska ha en skolskog. En skolskog är ett avgränsat område som disponeras av skolan för lektioner och utevistelser. Till sin hjälp har pedagogerna samverkansprogrammet Skogen i Skolan som är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Den pedagogiska idén bygger på att koppla ihop teori och praktik för att nå målet om ökad kunskap och ökat intresse för skogen. Skogen i skolan har ett rikt utbud av pedagogiskt material för alla skolämnen, med idéer för bland annat naturkunskap, slöjd, historia och hemkunskap.

Så fungerar en skolskog

I en skolskog får skolan tillstånd av markägaren att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter, exempelvis bygga eldplats, bygga vindskydd eller kanske avverka några träd. Man kan också vara med i samarbetet med skogsägaren och få veta varför det röjs, vad ett nytt träd behöver för att växa och kanske hjälpa till att plantera nya plantor.

Rekreation och friluftsliv

Tätortsnära skogsområden har förutom för skolan en stor betydelse för kommuninvånarnas rekreation, genom möjligheten till friluftsliv och motion och bidrar därmed till en god folkhälsa. Att vistas i skogsmiljö har en avstressande effekt som kan påvisas i allt från ökad inlärningsförmåga till mental återhämtningsförmåga och sänkt blodtryck. Att som barn få vistas i skogsmiljö förbättrar motoriken och ger möjlighet att tidigt grundlägga sunda levnadsmönster och vanor. Besöksvänliga tätortsnära skogsmiljöer bidrar starkt till att göra en tätort mer attraktiv.

Publicering: 2018-02-22 | Ändrat: 2018-02-27
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se