Hoppa till huvudinnehåll

Nu har vi nya hemtjänstteam

I dag träder äntligen vår nya hemtjänstorganisation i kraft. Det är en efterlängtad omorganisering som ska gynna våra brukare men det är också något som våra medarbetare kommer att gynnas av.
- Vi är jätteglada att vi äntligen kan påbörja arbetet i våra nya hemtjänstteam, säger Emma Lönnholm, enhetschef för hemtjänsten i Munkfors kommun.

Hemtjänsten i Munkfors kommun har genomgått en organisationsförändring för att på ett bättre sett kunna möta verksamhetens behov. Numer består hemtjänsten av fyra team, varav ett av teamen är helt inriktade på brukare med demensproblematik.
– Vi har i dagsläget åtta personal som ingår i demensteamet. Det är medarbetare som har spetskunskaper om demensproblematik och som har, eller kommer, att utbildas mer inom demens. Detta för att kunna möta våra brukare på ett ännu bättre sätt, säger Emma Lönnholm, enhetschef för hemtjänsten i Munkfors kommun.
Demensteamet är den största förändringen i omorganiseringen. Varför är det viktigt att man har ett sådant team?
– Först och främst handlar det om kontinuitet och man får ett mer flexibelt arbetssätt som passar brukaren. Har man en demensproblematik, eller kanske är under pågående utredning, så gäller det att möta den brukaren på ett visst sätt. De ska känna att det är en kontinuitet bland personalen och att man känner en trygghet. Det är extra viktigt att vi bygger ett förtroende med denna grupp.

Kontinuitet

Det är självklart inte enbart demensteamets brukare som gynnas av den nya omorganisationen. Det gör även brukarna, och medarbetarna, i de andra teamen som blivit mindre. Det gör att de brukarna också kommer att märka av en kontinuitet bland den personal som utför omvårdnadsinsatser.
Malin Holm är demenssjuksköterska:
– Vi är jätteglada för denna satsning. Det kommer att öka tryggheten för våra vårdtagare. I demensteamet kommer man lära sig att läsa av signaler på vårdtagarna bättre eftersom det blir personcentrerat, säger hon.
Arbetsterapeuten Ingela Andersson flikar in:
– Detta är väldigt efterlängtat. När man arbetar med vårdtagare som har en demensproblematik så behövs det spetskompetens och kontinuitet. Det är avancerad sjukvård som ställer stora krav på personalen.

Publicering: 2017-11-06 | Ändrat: 2017-11-06
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se