Torghandel

Har du varor du vill sälja? Du är du välkommen med din torghandelverksamhet i centrala Munkfors.

Munkfors kommun upplåter platser för torghandel på Smedsgatan, mellan torget och kommunhuset. Under tiden för påegående torghandel är gatan är avstängd.
På dessa försäljningsplatser finns både fasta och tillfälliga saluplatser. En plats är 3×10 meter.Tillfälliga försäljare uppmanas kontakta kommunen innan uppställning för att få en plats tilldelad. Innehavaren av torgplatsen är skyldig att genom en väl synlig skylt, eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress, telefonnummer och organisationsnummer. F-skattebevis och momsregistreringsbevis ska också framgå av upplysningen
Innehavaren av torgplatsen är skyldig att hålla platsen ren och snygg och städa när försäljningstiden är slut.

Mer information om ordningsstadgan och regler för torghandel

Tid för försäljning

Varje helgfri torsdag och dag före helgdag (ej lördagar).
Försäljningen får börja tidigast klockan 08.00 och avslutas senast 18.00.

Avgifter

100 kronor/dag
800 kronor/kvartal utan el.  Detta faktureras i förskott.
875 kronor/kvartal med el. Detta faktureras i förskott.

Kontakt

Gunilla Larsson, ekonom/handläggare
Telefon: 0563-54 11 46
Mail: gunilla.larsson@munkfors.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se