Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll innebär att du som äger en fastighet själv ska kontrollera att du följer gällande regler och att det inte uppstår olägenheter för hyresgäster och andra.

Egenkontroll innebär att du som äger en fastighet själv ska kontrollera att du följer gällande regler och att det inte uppstår olägenheter för hyresgäster och andra. Det finns en stor mängd regler som rör byggnader och skötsel av fastigheter. Du måste ha en god kunskap om dessa regler. Du måste också ha tydliga och bra rutiner för att kunna ha kontroll över alla olika aspekter. Ofta får du också ekonomiska fördelar av att ha bra egenkontroll för din fastighet, inte minst genom att en bra skött fastighet är en större ekonomisk tillgång än en illa skött fastighet.

Regelbundna kontroller

Genom att göra regelbundna kontroller och tydliga rutiner kan du minimera dina kostnader. När du vet vem som ska göra vad i en viss situation, t ex vid en vattenskada, kan du ofta begränsa problemen och undvika oväntade kostnader. Om du går igenom fastigheten regelbundet får du en bättre framförhållning vad gäller stora och oundvikliga kostnader, till exempel för stambyte eller ombyggnation av ventilationssystem. Detta kan vara extra viktigt för ett litet bostadsföretag eller en bostadsrättsförening med begränsad budget.

Dokumentation underlättar

Det är viktigt att du har en väl genomtänkt dokumentation för att kunna göra bedömningar av det slitage och de risker som följer med fastigheten. Dokumentationen gör det lättare att lära upp nyanställda och säkerställer också att kunskapen stannar i verksamheten. Dokumentationen är också en god hjälp när du har kontakt med myndigheter som kontrollerar om du följer gällande regler.

Mer information om detta, samt om obligatorisk ventilationskontroll, finns på Forshagas webbplats 

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen i Forshaga och Munkfors kommun
Telefon: 054-17 20 00
Mail: mbn@forshaga.se

Publicering: 2016-02-11 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se