Djurfrågor

Vissa djurfrågor hanteras av länsstyrelsen och andra av kommunen.

Länsstyrelsen har ansvar för ärenden och tillsyn enligt Djurskyddslagen. Om du misstänker att djur far illa kontaktar du Länsstyrelsen Värmland, telefon 010-224 71 20.

Störning

Frågor som gäller till exempel olägenhet för människors hälsa orsakad av djur samt miljötillsyn i lantbruket (gödselhantering, kemikaliehantering med mera) hanteras av kommunen.

Kontakt

Det är miljö- och byggförvaltningens miljö- och hälsoskyddsinspektörer i Forshaga som du kontaktar i dessa frågor.
Telefon: 054-17 20 00
Mail: mbn@forshaga.se

Publicering: 2016-02-11 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se