Alkohol- och serveringstillstånd

För att servera alkohol krävs serveringstillstånd enligt alkohollagen. Munkfors kommun samarbetar sedan 1 juli 2012 med Hagfors kommun vad gäller handläggningen för alkohol- och serveringstillstånd.

Vid försäljning av öl klass 2 krävs anmälan till kommunen om att försäljning bedrivs. Kommunfullmäktige har fastställt taxa för avgifter vid ansökningar av serveringstillstånd samt tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd samt öl klass 2 och tobak. Kommunen har antagit riktlinjer för serveringstillstånd samt tillsynsplan enligt alkohol- och tobakslagen.

Kontakt

Öivind Skogsberg, alkoholinspektör i Munkfors kommun och Hagfors kommun
Telefon: 0563-188 12
Mobil: 070-620 69 27

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2017-11-15
Sidansvarig: Anna Lindbäck | anna.lindback@munkfors.se