Hoppa till huvudinnehåll

Munkfors kommun inför tobaksfri skoltid för elever

Kommunen inför tobaksfri skoltid för att öka förutsättningarna för att unga inte börjar använda cigaretter, snus och andra tobaksprodukter.

Munkfors kommun ser en ökning av öppen tobaksanvändning hos elever i grundskolan samt att äldre elever förser yngre elever med tobak i olika former. Utskottet för lärande och stöd har därför beslutat att införa tobaksfri skoltid för elever i grundskolan och grundsärskolan. Detta innebär att tobaksbruk inte får förekomma under skoltid. Som skolområde räknas också utomhusplatser vid fritidshem.

Tobak avser alla former av tobak, både rökning och snusning. Rökning innefattas av alla produkter som inhaleras, exempelvis cigaretter, e-cigaretter, cigarrer, vattenpipa och andra former av pipor. Snus avser alla former av snus och rökfri tobak.

Vad händer om en elev bryter mot tobaksfri skoltid?

Om en elev bryter mot förbudet under skoltid ska skolpersonal:

  • informera om skolans regler och att det råder tobaksförbud under skoltid
  • uppmana eleven att släcka cigaretten/spotta ut snuset
  • informera vårdnadshavare

Om en elev bryter mot tobaksfri skoltid vid flertalet tillfällen kallas vårdnadshavare och elev till skolan för ett samtal med erbjudande om stöd.

Elevskåp

Elevskåpen tillhör skolan. Om skolan misstänker att en elev förvarar tobak, narkotika, dopningsmedel eller alkohol i sitt skåp och vägrar på begäran att öppna skåpet har skolan rätt att öppna det. Vårdnadshavare till omyndig elev ska kontaktas samma dag.

Länkar

Du kan ta del av beslutet i protokollet från lärande och stöds sammanträde 24 november

Publicering: 2020-12-03 | Ändrat: 2020-12-03
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se