Hoppa till huvudinnehåll
Fjärilens medarbetare står samlade vid Fjärilens entré. Från vänster: Maggan Magnusson, Henrik Karlén, Julia Pettersson, Jim Blomqvist och Dunja Begovic,

Möt LSS-verksamheten där barnen står i centrum

Tänk dig en arbetsplats där du får tillbaka mer än vad du ger. En plats där du gör skillnad och ger människor de rätta verktygen för att kunna leva sina allra bästa liv. Detta är en del av vardagen som stödassistent i kommunens LSS-verksamhet Fjärilen.

Känslan av att vara hemma fast man är borta. Så känns det att kliva in på korttidsboendet Fjärilen. Mysfaktorn är hög. Miljön är trygg, varm och välkomnande. Första intrycket är att det inte känns som en arbetsplats överhuvudtaget, utan som vilket hem som helst. I hallen hänger svartvita foton på alla medarbetare som jobbar här. De ler mot mig när jag kliver in över tröskeln.

Kaffebryggaren står och puttrar i köket. Alla glada ansikten vaknar till liv när jag kliver in och får träffa personalen som har samlats kring köksbordet.

Svartvita bilder på Fjärilens medarbetare pryder en vit vägg.

Besökare möts av ett bildkollage där Fjärilens medarbetare presenteras.

Skapar trygghet

Fjärilen är ett korttidsboende för barn och ungdomar med funktionsvariationer. Här bor man tillfälligt utanför sitt eget hem under en kortare eller längre period. Skolungdomar över 12 år med funktionsvariation kan också få korttidstillsyn i anslutning till skoldagen eller under lov. Stödassistenterna på boendet står då för den omsorg och trygghet i vardagen som vårdnadshavare annars skulle ha ansvarat för.

– En del barn och unga med funktionsvariationer kan behöva ett miljöombyte och träffa andra. Vårdnadshavare kan också behöva avlastning. Tillsammans är vi många aktörer som samverkar för att ge barnen de bästa förutsättningarna för att må bra, säger Maggan Magnusson.

Planering är A och O Många som får LSS-insatser mår bra av en tydlig struktur och förutsägbarhet. Det skapar både trygghet och stabilitet. Det kan uppnås genom att personalen använder samma arbetssätt och arbetar enhetligt. Alla dagar på Fjärilen är därför planerade i minsta detalj. Rutinerna är ofta desamma från dag till dag, men det innebär inte att vardagen bli tråkig

– Trots alla rutiner så är ingen dag den andra lik. Arbetet är omväxlande. Så är det med man jobbar med människor. Alla individer är olika och har olika behov, säger Julia Pettersson.

Målet med verksamheten är att jobba evidensbaserat. Kort innebär detta att personalen ska bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap och forskning.

– Ett viktigt led i detta är att arbeta fram verksamhetsplaner samt använda väl beprövade arbetssätt och metoder, säger Dunja Begovic, enhetschef.

Bildstöd

En metod som används flitigt på Fjärilen är tydliggörande pedagogik. Personalen tar då hjälp av bilder och föremål för att barnen ska få svar på frågor som: var ska jag vara, vem ska jag vara med, vad ska jag göra? Att använda bilder som komplement till den talade ordet är en insats som har gett positiva resultat i verksamheten. Det har visat sig ge både trygghet och en känsla av sammanhang. I en pärm finns hundratals inplastade små bilder, omsorgsfullt uppsatta på kardborreband. Här finns bilder på tvättmaskiner, toaletter och skor. Nästa steg är att skicka ut information i bildform inför varje vistelse för att både barn och vårdnadshavare ska veta hur de kommande dagarna ska se ut.

Närbild på Maggan som står vid en whiteboard. På tavlan finns ett veckoschema.

Att använda bilder som komplement till den talade ordet är en insats som har gett positiva resultat i verksamheten.

I en pärm finns hundratals inplastade små bilder som sitter på kardborreband. På denna sida finns bilder som beskriver aktiviteter som att spela fotboll och gå till skogen.

I en pärm finns hundratals inplastade små bilder, omsorgsfullt uppsatta på kardborreband.

Trygga grupper skapar trygga barn

Flera av verksamhetens vikarierande stödassistenter har från och med i höst fått fast anställning på Fjärilen. Satsningen skapar trygghet, både för brukarna som får träffa samma personer under sin vistelse men också positivt för personalen som får möjlighet att bli ännu mer sammansvetsade.

– I våra roller måste vi vara lagspelare och kunna lita på varandra. Man skapar en djup relation, både mellan varandra och till barnen, säger Jim Blomqvist.

 

Publicering: 2020-09-15 | Ändrat: 2020-09-16
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se