Hoppa till huvudinnehåll

Mandatfördelningen i fullmäktige fastställd

Den slutliga rösträkningen och mandatfördelningen till Munkfors kommunfullmäktige är nu klar.

Socialdemokraterna behåller sin majoritet i Munkforsfullmäktige med 63,28 procent av rösterna vilket ger 14 mandat. Därefter följer Centerpartiet med 16,35 procent vilket ger dem fyra mandat, Sverigedemokraterna 8,82 procent och två mandat samt Vänsterpartiet med 4,10 procent av rösterna vilket ger ett mandat. Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ blir utan representation i fullmäktigeförsamlingen. Röstandelen och mandatfördelningen framgår av länsstyrelsens protokoll över val till kommunfullmäktige i Munkfors. Av samma protokoll framgår att valdeltagandet blev 80,58 procent – totalt uppgår antalet röstberättigade i kommunen till 3 007 personer.

Av de 21 ledamöter som nu kommer att ta en ordinarie plats i kommunfullmäktige har alla utom fyra varit ledamöter eller ersättare under mandatperioden 2014-2018. Utöver de 21 ordinarie som valts in har också 13 ersättare utsetts – något som skett utifrån personernas placering på respektive partis valsedel. S har sju ersättare, C två, SD två och V två.

Det nuvarande kommunfullmäktige har sitt sista sammanträde för mandatperioden den 9 oktober. Den 13 november tillträder de nya ledamöterna och ersättarna.

Utifrån mandatfördelningen i kommunfullmäktige ska ledamöter och ersättare väljas till ett antal andra politiska instanser i kommunen, bland annat kommunstyrelsen, gemensam miljö- och byggnämnd, valnämnd samt kommunstyrelsens utskott omsorg och stöd, utskott lärande och stöd samt utskott service. Ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser väljs av kommunfullmäktige medan kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare till utskotten.

På kommunfullmäktiges sammanträde 13 november väljs fullmäktiges ordförande samt övriga ledamöter i det så kallade presidiet, det vill säga ordförande, vice ordf och andre vice ordförande. På dagordningen under detta sammanträde står även val av kommunfullmäktiges valberedning och val av kommunalråd.

När det gäller kommunstyrelsen, nämnder och utskott påbörjas deras mandatperiod den 1 januari 2019. Dessa val genomförs av kommunfullmäktige vid sammanträdet i december.

Publicering: 2018-09-24 | Ändrat: 2018-09-24
Sidansvarig: Maria Lindqvist | maria.lindqvist@munkfors.se