Hoppa till huvudinnehåll

Krisberedskapsveckan 2017

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid allvarliga samhällsstörningar. Den 8-14 maj startar Krisberedskapsveckan, en årligen återkommande kampanjvecka med syfte att öka medvetenheten hos oss alla om hur vi kan stärka vår hemberedskap för att vara beredda om en allvarlig samhällsstörning skulle inträffa. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som arrangerar veckan tillsammans med kommunerna.

Långvariga elavbrott, avbrott i dricksvattenförsörjningen och avbrott i kommunikationer är exempel på händelser som kan utvecklas till samhällskriser som kan drabba dig och din omgivning. Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Du som kan bör därför förbereda dig på att kunna klara vardagen på egen hand om inte samhället fungerar som vanligt. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme och att kunna ta emot viktig information.

Varför arrangerar man en Krisberedskapsvecka just nu?

Krisberedskapsveckan är en långsiktig och återkommande satsning. Studier visar att de flesta människor är dåligt förberedda på en situation utan exempelvis el, vatten och värme. De allra flesta tror också att sannolikheten att drabbas är ytterst liten. Dessutom konstaterade försvarsutskottet hösten 2015 att det säkerhetspolitiska läget och konsekvenserna av ett förändrat klimat också kräver mer fokus på enskildas ansvar och krisberedskap. Utskottet bedömde att det finns ett stort behov av information och utbildning för att öka människors krisberedskapsförmåga, och pekade särskilt på att den kommunala och regionala nivån behövde satsa mer på information. Satsningen på bättre riskkommunikation är därför viktig för att öka människors riskmedvetenhet och möjligheter att klara samhällskriser.

Detta händer i Munkfors kommun under Krisberedskapsveckan

Måndag 8 maj kommer Räddningstjänsten Karlstadsregionen och Munkfors kommun informera om hur en ”krislåda” kan se ut på Forsnässkolan. Samma dag delar vi också ut ett informationsblad med goda råd om hemberedskap i din brevlåda. Under hela veckan kommer man som besökare i kommunhuset också kunna ta del av krislådan som kommer att vara placerad i kontaktcenter, det vill säga i entrén till kommunhuset.

”Om kriget eller krisen kommer”

I anslutning till kampanjen kommer MSB tillsammans med bland andra Försvarsmakten, Sveriges kommuner och landsting, de frivilliga försvarsorganisationerna och länsstyrelserna att skicka ut ett tryckt informationsmaterialet ”Om krisen eller kriget kommer” som handlar om kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer till samtliga hushåll i landet. Informationen kommer även att finnas i andra kanaler, bland annat på webben. Under veckan kommer alla hushåll i Sverige att få hem broschyren.

Publicering: 2017-05-05 | Ändrat: 2018-05-25
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se