Hoppa till huvudinnehåll

Krisberedskapsveckan 2018

I dag inleds Krisberedskapsveckan. Det är en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig.

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid allvarliga samhällsstörningar. Den 28 maj till 3 juni pågår Krisberedskapsveckan, en årligen återkommande kampanjvecka med syfte att öka medvetenheten hos oss alla om hur vi kan stärka vår hemberedskap för att vara beredda om en allvarlig samhällsstörning skulle inträffa. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som arrangerar veckan tillsammans med kommunerna.

Varför arrangerar man en Krisberedskapsvecka?

Krisberedskapsveckan är en långsiktig och återkommande satsning. Studier visar att de flesta människor är dåligt förberedda på en situation utan exempelvis el, vatten och värme. De allra flesta tror också att sannolikheten att drabbas är ytterst liten. Dessutom konstaterade försvarsutskottet hösten 2015 att det säkerhetspolitiska läget och konsekvenserna av ett förändrat klimat också kräver mer fokus på enskildas ansvar och krisberedskap. Utskottet bedömde att det finns ett stort behov av information och utbildning för att öka människors krisberedskapsförmåga, och pekade särskilt på att den kommunala och regionala nivån behövde satsa mer på information. Satsningen på bättre riskkommunikation är därför viktig för att öka människors riskmedvetenhet och möjligheter att klara samhällskriser.

Detta händer i Munkfors kommun under Krisberedskapsveckan

Tisdag 29 maj kommer Räddningstjänsten Karlstadsregionen och Munkfors kommun informera om hur en ”krislåda” kan se ut på Forsnässkolan. Onsdag till fredag kommer man som besökare i kommunhuset också kunna ta del av krislådan som kommer att vara placerad i kontaktcenter, det vill säga i entrén till kommunhuset.

Publicering: 2018-05-28 | Ändrat: 2018-05-25
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se