Kommunvision 2030

Kommunvision 2030 är en gemensam strategi för alla oss som bor, lever och verkar i Munkfors kommun. Kommunens tjänstepersoner och politiker har i dialog med kommunens invånare arbetat fram visionen.

Vision 2030 är skriven utifrån ett framtidsperspektiv för att ge en bild av vad vi vill förverkliga i kommunen till år 2030. Visionen är även ett styrdokument och en tydlig målbild för samtliga medarbetare i kommunens olika verksamheter.

Hur kommer visionen att användas?

Visionen är vår ledstjärna och kompass som ska leda oss rätt, steg för steg, mot våra gemensamma mål. Visionen som antogs av kommunfullmäktige 18 december 2018 är ett styrdokument för samtliga medarbetare i Munkfors kommun. Alla verksamheter har därför upprättat handlingsprogram i enlighet med de mål som finns formulerade i visionen.

Regelbundna återrapporteringar kommer fortsättningsvis att ske till kommunfullmäktige i samband med kommunens årsredovisning och delårsrapport.

Vision 2030

Ta del av Vision 2030 i sin helhet

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2019-09-18
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se