Kommunvisionen 2020

Munkfors kommun har arbetat med att utforma en långsiktig kommunövergripande vision, som sträcker sig fram till år 2020. Syftet med visionen är att skapa en gemensam framtidsbild för boende och verksamma i vår kommun.

Remissutgåvan av kommunvision 2020 skickades ut till kommunens alla hushåll. Detta för att allmänheten skulle få möjlighet att ge sina synpunkter på hur de vill att Munkfors kommun ska se ut år 2020 samt hur vi kan nå dit. Inlämnade bidrag och idéer bearbetades av kommunens ledningsgrupp, för att bereda underlag till de förtroendevalda. Därefter följde MBL-förhandlingar innan förslaget gick vidare till beslut i kommunfullmäktige den 24 mars 2009.

Antagen vision

Nu när visionen är antagen ska kommunens olika verksamheter upprätta handlingsprogram i enlighet med förslagets innehåll. Regelbundna återrapporteringar kommer fortsättningsvis att ske till kommunfullmäktige i samband med kommunens årsredovisning och delårsrapport.

Kommunvision 2030

Arbetet med att ta fram en ny vision som ska gälla 2020-2030 pågår.

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2018-06-26
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se