Skattesatser

Kommunalskatten är en skatt i Sverige som tas ut av kommun och landsting. Kommunalskatten är kommunens största och viktigaste källa till intäkter och finansierar närmare 90 procent av de löpande verksamheterna så som skola, äldreomsorg gator och vägar.

Skattesatsen i Munkfors kommun är 22,50 kronor per intjänad hundralapp. På den skatten läggs sedan landstingsskatten som 2016 är 11,20 kronor.

Publicering: 2017-09-01 | Ändrat: 2018-02-12
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se