Årsredovisningar

Kommunen är enligt lag, skyldig att föra räkenskaper över de medel som man förvaltar. Detta sammanställs senare i en årsredovisning som visar vad pengarna investerats i.

I en årsredovisningen ska det gångna årets ekonomi och verksamhet sammanställas. Detta för att kommuninvånare, politiker och övriga ska få en klar bild över hur kommunens ekonomi har hanterats. Den ger också svar på hur resultatet blev i förhållande till budgeten som togs innan årets början.

Syftet med årsredovisningen är att ge medborgare, politiker och andra intresserade en bild av hur kommunens ekonomin utvecklats under året. Den ger också svar på hur det resultatet blev i förhållande till budgeten som togs innan årets början. Årsredovisningen visar vad pengarna använts till och hur kommunen lyckats med det som var planerat.

Munkfors kommun:

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2018-07-25
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se