Valresultat och mandatfördelning

I Munkfors kommunfullmäktige fördelas 25 mandat mellan de folkvalda partierna.

Största parti mandatperioden 2014-2018 är Socialdemokraterna med 15 mandat följt av:

  • Centerpartiet tre (3) mandat
  • Liberalerna tre (3) mandat
  • Sverigedemokraterna två (2) mandat
  • Vänsterpartiet ett (1) mandat
  • Moderaterna ett (1) mandat

Valet till mandatperioden 2014-2018 skedde den 14 september 2014. I Munkfors kommun röstade 82,08 procent av de röstberättigade i kommunvalet vilket var en ökning med 0,67 procent sedan valet 2010. Antalet röstberättigade personer i kommunvalet var på valdagen 2014 3 058 stycken vilket var en minskning med 45 personer jämfört med i kommunvalet 2010 då antalet röstberättigade var 3 103.

Inför valet 2014 skapade Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna i Munkfors en valteknisk samverkan. Valalliansvalförbund eller valteknisk samverkan är ett samarbete mellan politiska partier inför ett val. Valallianser kan ha som syfte att till exempel underlätta för ingående småpartier att komma förbi tröskelkrav för att få representation i en församling, eller för att justera för eventuell över/underrepresentation som det valtekniska systemet kan resultera i.

Publicering: 2016-06-08 | Ändrat: 2016-06-16
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se