Valnämnden

Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val till riksdag samt landstings- och kommunfullmäktige.

I Sverige har varje kommun en valnämnd. Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val till riksdag samt landstings- och kommunfullmäktige. Därtill kommer ansvar för genomförande av val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. Ordinarie val till riksdag samt landstings- och kommunfullmäktigehålls vart fjärde år. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år.

Publicering: 2016-02-09 | Ändrat: 2019-01-07
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se