Revisorer

Kommunens revisorer är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige. Deras uppgift är att självständigt och oberoende granska kommunens verksamhet samt bolag. Till sin hjälp har de sakkunniga yrkesrevisorer.

Syftet med granskningen är att årligen avge en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I revisionsberättelsen uttalar de sig särskilt om:

  • Kommunfullmäktige bör godkänna årsredovisningen.
  • Kommunens finansiella målsättning uppnåtts.
  • Ansvarsfrihet (för nämnder och förtroendevalda) kan tillstyrkas eller ej.

Kommunens revisorer:

  • Pauli Björklund (C) ordförande
  • Mats Hedqvist (S) vice ordförande
  • Anette Sundhäll
  • Mats Almemark
  • Gunn Dahlgren

Mer information om revisionsreglementet

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2019-01-07
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se