Politiker i valnämnden

Ordförande

Anette Felixsson (S)

Vice ordförande

Mathias Andersson (S)

Ledamöter

Annette Felixson (S)
Karin Jensen (S)
Mathias Andersson (S)
Eric Clifford (S)
Gun-Britt Andersson (C)

Ersättare

Håkan Larsson (S)
Peter Larsson (S)
Martina Nilsson (C)

Kontakt

Du kan kontakta alla politiker i Munkfors kommun via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se.

Publicering: 2016-01-15 | Ändrat: 2020-10-02
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se