Valnämnden

Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val till riksdag samt landstings- och kommunfullmäktige.

I Sverige har varje kommun en valnämnd.
Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val till riksdag samt landstings- och kommunfullmäktige. Därtill kommer ansvar för genomförande av val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.
Ordinarie val till riksdag samt landstings- och kommunfullmäktige äger rum vart fjärde år.
Val till Europaparlamentet äger rum vart femte år.

Publicering: 2016-02-09 | Ändrat: 2020-05-13
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se